Offentlig styring

Makt må flyttes nærmere innbyggerne

Makt må flyttes nærmere innbyggerne

Det snakkes så ofte om at makt skal flyttes nedover i samfunnet, og nærmere innbyggerne. Makt skal delegeres, og som det ofte i Oslo har vært sagt om bydelsordningen: «øke lokaldemokratisk innflytelse og aktivitet.»  Men realiteten har nok gjennom veldig mange år vært det motsatte, både i forvaltningen og de folkevalgte organer. Beslutninger flyttes fra kommune og oppover til Staten.

Det er liten vilje hos bystyreflertallet i Rådhuset til å ta de tunge grep for å flytte makt fra dem selv og ut til de folkevalgte organer i bydelene: Bydelsutvalgene.  Lista over saker som kunne vært delegert er lang, men la meg i dag ta et trivielt eksempel: Klagesaker på avslag på dispensasjon etter gjeldende reguleringsplan. I siste byrådsmøte behandlet byrådet 4 slike saker:

- Holmenkollveien 6a: Klage på avslag på søknad om påbygg

- Kjelsåsveien 49 G-K: Klage på avslag på søknad om fjerning av pipe

- Haugerudsenteret 1-7: Klage på avslag om bruksendring til bilverksted

- Grimelundsveien 33: Klage på avslag på søknad om oppføring av veranda

Og nå skal bystyrets byutviklingskomite fatte de endelige vedtakene. Det vil si; der bystyrekomiteen avslår klagen går saken videre. Da er det forvaltningen på statlig nivå som skal overprøve en folkevalgt beslutning i Oslo og fatte den endelige beslutning på klagen: Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Bystyret vedtar reguleringsplaner, og da må det helt greit være det lokale folkevalgte organ – bydelsutvalget – som har de beste forutsetninger for å behandle søknader om dispensasjoner til denne. Dette burde vært avgjort av bydelsutvalget, og med endelig virkning. Vettet er noenlunde jevnt fordelt i denne byen.

Legg til kommentar