Offentlig styring

Politikere skal ha det som folk flest, og uten særfordeler

Politikere skal ha det som folk flest, og uten særfordeler

Jeg har mange ganger skrevet om politikerprivilegier og politikerlønninger her på bloggen. Sist var nå i november hvor jeg bl.a. skrev:

"Politikere bør ha det som folk flest. Reise med de samme transportmidler, stå i de samme helsekøene, og ha lønns- og pensjonsvilkår som sammenlignbare yrker.

De første årene jeg var medlem av Oslo bystyre hadde bystyremedlemmer frikort for reiser  med Oslo Sporveier, og frikort til Oslo-kinoen. I mange år ble medlemmene av bystyrets finanskomite invitert til VIP-losjen på fotballkamper på Ullevål.

Sånn kan det selvsagt ikke være, og heldigvis er det i hovedsak ryddet opp i disse eksemplene."

Siste uka har igjen politikerlønninger stått i fokus.

I Oslo har ordfører/byrådsleder samme lønn som statsråder (dvs. 1,3 mill), byråder har 90 % av statsrådslønn (dvs. 1,2 mill) og ledere/nestledere av bystyrekomiteer har 91 % av stortingsrepresentantenes lønn (dvs. 845.000). Gjennomsnittslønn i Norge er i overkant av kr. 500.000, så her er det stor avstand i forhold til befolkningen de skal representere.

Jeg undres over hvordan Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre i Oslo bystyre kan forsvare slike politikerprivilegier. Det er sånt som dette som skaper politikerforakt. Bra at SV-ordfører Marianne Borgen er tydelig på at dette må endres!

Med store bokstaver vil jeg si: Politikere skal ha det som folk flest, og uten særfordeler.

 

Kommentarer   

0 #1 Atle Bergstrøm 01-09-2018 11:13
Det samme bør gjelde ansatte i stat og kommune. Der må finnes en minstelønn og en maxlønn.
Hva folk gjør i 'næringslivet' spiller ingen rolle--griske folk er det ingen som trenger.
Politikk skal være noe man engasjerer seg i for å gjøre verden bedre, ikke verre.
0 #2 Kjell Strandbakke 01-09-2018 13:21
Det trengs vel å ha kunnskaper om det en praktiserer som politiker, tror ikke det hadde blitt noe bra uten en god forkunskap. Politikere med en bred yrkeserfaring ved siden av trengs i disse jobber. Lønn hører med til erfaring og yrkeserfaring.
0 #3 Eli Kvåle Lysne 01-09-2018 13:22
Dette kom tydelig frem i bompengedebatte n på Jæren, hvor politikeren kjørte gratis og hadde ikke noe å si i sitt forsvar annet enn et teit smil til sin motdebattant.
0 #4 Inger Bjørnsvik Larsen 01-09-2018 13:27
Problemet er vel litt at det er ingen "folk flest" lenger. Forskjellene mellom høy lønn og lav lønn er allerede blitt så stor, og de som ikke kan jobbe, blir bare fattigere og taper kjøpekraft hele tiden.
På samme tid har du alle de som ikke har skattbar inntekt på eierskap og profitt. Det er allerede enorme særfordeler for toppledere, selv i kommunene. Og skal da deres sjefer/eiere, tjene så mye mindre enn sjefene i kommunene. Som har livskontrakter og bare flyttes rundt, om de "driter på droget"... Vi skal være litt forsiktig så politikken rett og slett ender opp med folk uten utdannelse og kunnskap. Vi ser jo allerede i regjeringen hva som skjer da.
0 #5 Wenche Strand Ferrer 02-09-2018 19:18
Tror de samme politikerne at alle vi andre er idioter, hvilke fuksjonær, sykepleier, trikkefører, industriarbeide r osv har sånne lønninger.... vet de hva folk på trygd, ufør og arbeidsløs får..... og hva en lavtlønnet får i pensjon eller en minstepensjonis t....hvis en av dem faller fra eller slutter,ja så står det straks en ny klar til å overta, kan til og med hende at jobben blir bedre gjort......
0 #6 Anne-Grethe Lund 04-09-2018 20:57
Politikken er vel full av folk uten kunnskap og utdannelse, men det er "snakketøyet" som i mange tilfeller gjør at du får et godt betalt verv. Det er ikke greit at en kommunepolitike r har samme lønn som statsministeren . En kan jo lure på om det er lønna eller vervet som tiltrekker.

Legg til kommentar