Offentlig styring

Inga Marte for Dummies

Inga Marte for Dummies

Den som har begge beina på jorda står stille, heter ei bok av Tor Åge Bringsværd. Jeg ønsker meg folkevalgte som tør å hoppe etter Wirkola. Som tør å feile, og innrømme det. Og den som utfordrer gamle strukturer og holdninger møter fort motstand.

Inga Marte utfordrer, og gjør at jeg selv av og til må tenke igjennom gamle standpunkter både to og tre ganger.

Jeg ønsker meg et politisk landskap og en samfunnsdebatt der meningsbrytningene kan skje i åpent lende, og ikke minst: hvor vi kan diskutere sak og ikke person. Tørre og ta utfordringene og drøfte dem.

Det er særlig følgende fra de siste dagers hendelser jeg vil vektlegge:

1. Helt sentralt i diskusjonen om Osloskolen er ønsket om å skape en skole som gir større frihet til skolens ansatte – sammen med elevene – å utforme skolehverdagen. Det er særs ønsket at alle ansatte, også på ledelsesnivå, deltar i samfunnsdebatten både før og etter at vedtak er fattet. Jeg ser det som en del av lojaliteten til byen at kommunens ansatte er aktive samfunnsborgere som bidrar med sin fagkunnskap. Det skal utvikles en ytrings- og deltakelseskultur, som en del av å bevege seg fra New Public Management til en tillitsreform.

2. Det er alltid nyttig å bli minnet om at SV ikke har blitt «kommunalisert» og at vi har en aktiv partiorganisasjon som er engasjert i kommunalpolitiske spørsmål. En organisasjon som ikke styres av offentlighetslov eller kommunelov, og hvor alle er velkomne med innspill og engasjement. Men byråder er selvsagt byråder hele døgnet, og all korrespondanse til byråden skal journalføres, uansett om det er sendt hjem til vedkommende, sendt via partiet, venner, sms, epost eller sosiale medier. Som Inga Marte sa om sms-en hun sendte før hun ble skolebyråd: «Det er en klønete og idiotiskformulering av meg i sms-en, og det har aldri vært hensikt å omgå offentlighetsloven.»

3. Embetsmannsstaten tilhører historien, og folkevalgte må være trygg på at kommunens administrative ledelse lojalt gjennomfører de vedtak og styringssignaler som gis av overordnet politisk ledelse. Vi har en politisk ledelse av denne byen som er valgt av innbyggerne gjennom demokratiske valg. Folket - ved valg - ønsket en annen politikk.

4. Anonyme ansatte i Utdanningsetatens sentraladministrasjon har benyttet varslingsinstituttet for å "klage" på sin politiske overordnede. Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg, mener at byråd Inga Marte skal suspenderes fra sitt verv som utdanningsbyråd mens varslet behandles. Dette er en særs antidemokratisk tanke. Det innebærer at interessegrupper innenfor og utenfor kommunen kan forpurre gjennomføring av lovlige folkevalgte beslutninger ved å benytte seg av varslingsinstituttet. Og hvor er det da blitt av den helt grunnleggende rettsikkerhetstenkning: Enhver skal anses som uskyldig inntil det motsatte er bevist?

Inga Marte har begge beina på jorda, men står slett ikke stille.

Kommentarer   

+1 #1 Brit Huse Fredriksen 19-09-2018 16:39
Varsling betyr for meg internt i en bedrift/selskap . Sender ikke varsling til utenforstående jeg måtte være i klammeri med.
+1 #2 Tore G. Bareksten 19-09-2018 16:40
Når Aftenposten får vite om varslingen samme dag som det varsles, minner det litt om en godt organisert motkampanje.
+1 #3 Nina Bergitte Bentzen 19-09-2018 16:53
Det ser ut som at det å bruke «varsling» på denne måten varsler om en ny trend i kommuner med parlamentarisk modell når noen( maktpersoner i en etat)vil bruke alle metoder for å få det som de vil!
Dette blir interessant å følge med på fordi vi ikke har fått hele historiens bakteppe enda! Takk, Ivar, for at du holder oss orientert
+1 #4 Sigrid Marie Refsum 19-09-2018 16:57
Inga Marte Torkildsen er tross alt pedagog. Og Lan Marie Nguyen Berg har erfaring med astma. Ja, du kan sikkert kalle det ekstremt. Jeg kaller det førstehånds erfaring.
0 #5 Åge R. Rosnes 19-09-2018 17:47
Dette med anonyme varsler må revurderes. Noe jeg har ment hele tiden.
0 #6 Lisbeth Høva 19-09-2018 17:49
Politiske ledere i kommunale virksomheter har de samme plikter som andre ledere ved andre arbeidsplasser ved varsler om dårlig arbeidsmiljø. Varslere skal ikke bli møtt med represalier i en sårbar setting.
0 #7 Inger Bjørnsvik Larsen 19-09-2018 18:49
Det er to ulike samfunnssysteme r som bråker her. Høyre førte inn en testskole, konkurranse skole.. og beviselig produserte mål resultat som skolene fortsatt kjemper for. Men å påstå at skolene i Oslo er så "desidert beste" skoler, forteller kanskje mer om konkurransen som høyrepolitikken har kjørt inn, ett gode læringsmiljøer som er en skole for alle.

Vi ser her skoler som tar ansvar for å produsere resultater, som om det var et produksjons selskap. Noe de aller fleste utdannede pedagoger har kjempet mye i mot. Men her er det da snakk om ledelsen. Akkurat som Sykehus sjefer ikke er leger med økonomer, så er ledere i kommunens skoler også sjelden utdannet i pedagogikk, men bare i ledelse og økonomi.

Tror egentlig ikke det handler om gammel embetsmannsmakt , men om NPM og resultat produksjon, kontra fokuset på barna og deres behov. Når man nå da til og med diskuterer barnas rett til spesialpedagogi kk.. så er det nå voldsomt mye ideologis styring i skolene, som blir tredd ned over lærere og elevene.
+1 #8 Kristine Johansen 20-09-2018 17:43
Jeg kjenner ikke Inga Marte igjen sånn som media fremstiller henne!!
For meg står Inga Marte Thorkildsen støtt fordi hun snakker med hjertet.
0 #9 Gro Balas 20-09-2018 18:28
Det er overraskende få på høyresiden som skjønner at det å varsle anonymt og « offentlig» ( noe som i flg norsk lov ikke nødvendigvis er et varsel etter Lov om arbeidsmiljø ), kan være i strid med alminnelige demokratiske prinsipper. Tenk om dette skulle bli kostyme når noen i embetsverk eller ytre etater var uenige med eller følte seg fornærmet av en demokratisk valgt politiker. Hva slags sirkus skulle det medføre? At varslene er gjort «offentlige», ved at presse og andre fikk kopi av varslet, at på til før Oslo kommune fikk dem, svekker varslernes troverdighet ! Å gjøre politisk spill ut av en sak med så mange juridiske og ikke minst prinsipielle sider er forkastelig i mine øyne. Mange med meg har oppfattet flere politikere som dårlige arbeidsledere. Derfor er det kommunaldirektø rene som er etatslederes og etaters direkte overordnede. Det hadde vært full anledning til å ta klager opp den veien, eller i verste fall direkte med byrådsleder og hans kontor. Alt bråket som har vært i og rundt UDE de siste månedene tjener ikke denne varslende ledelsen til ære. Det betyr ikke at de ikke subjektivt kan ha følt seg krenket. Men å varsle «offentlig», det er å svekke sine egne interesser og egen sak. Mange kunne nok vært fristet til å varsle på en byråd gjennom tidene. Men i demokratiets navn, har mange saker blitt løst på klokere vis.
-1 #10 Petter Yttereng 21-09-2018 10:22
Når du skriver dette med overskriften Inga Marte for Dummies og du argumenterer med offentlig styring så velger du ikke å nevne at det man kan lese ut av media er at det er oppførsel til Inga Marte som det varsels på. Det varsels ikke på hva politisk vilje er. Men her fremstiller du det som det er en motvilje mot styring. Hvis man kan anta at oppførselen til Inga Marte er kommet på grunnlag av at fagetaten kommer med forskningsbaser te argumenter som går imot det den vinkling som byråden ønsker, så må jo også hun være villig til å lytte med respekt og holde dialogen på et anstendig nivå. Hvis ikke vil man ende opp med en fagetat som styres på frykt og ikke argumentasjon og faglige vurderinger. Samtidig vil det være i strid med å snakke om tillitsbasert ledelse.
Jeg er glad vi i Norge også har et embetsverk som også våger å informere politikere om konsekvenser om deres politikk som også noen ganger kan gjøre at politikere tenker seg om en gang til. Da er det ikke ok å bli møt på den måten man blir av politikere som det kan se ut til i denne saken.
Det spørsmålet du må stille deg i din overskrift er det mulig å drive med politisk styring og samtidig har tillitsbasert ledelse?
Så kan man sikkert diskuter om det er anledning til å bruke varlingsinstitu ttet i denne saken. Kanskje de ikke varslet på riktig måte. Men behovet for å varsle er jo tilstede hvis det stemmer det som står i media om denne oppførselen. Men det som du gjør som medlem av bystyret her gjør er jo å ikke ivareta en varslers rettigheter. Hvor du bruker ordet Dummies i din overskrift og beskriver de som varsler ønsker å "klage" så er du med på at lysten til å varsle ikke akkurat bedres. Slik jeg tolker ditt innlegg her er det jo for å forsvare Inge Marte. På meg kan det virke som at folk som er villig til å lede og bidra til at politisk vilje blir gjennomført ikke har rettigheter.

Legg til kommentar