Offentlig styring

Demokratiet skrumper inn

Går den politiske utviklingen i Norge mot et markedsstyrt spesialistvelde, det som kalles teknokrati? Demokratiet skrumper i hvert fall inn. Lokaldemokratiet svekkes under fornyelsen av offentlig sektor.  De folkevalgte organers prioriteringer og kontroll blir borte, alment innsyn går tapt, skriver Noralv Veggeland, professor i europeisk integrasjon og regionalisering ved Høyskolen i Lillehammer. Nye helseforetak er et godt eksempel på utviklingen, mener han.


Les mer;
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article399720.ece


Legg til kommentar