Offentlig styring

Wenche Ørstavik: Sakte bygges velferdstjenester på ny

Wenche Ørstavik: Sakte bygges velferdstjenester på ny

Wenche Ørstavik skriver:

"Endelig siver det inn. I tjue år har landets velferdstjenester blitt styrt etter prinsippene i NPM - New Public Management. Og hva betyr NPM? Enkelt sagt: Driv sykehjem som butikk med vekt på målbare resultater, ha fokus på bunnlinjen, sørg for at overskudd  kommer private eiere til gode!

Sakte siver det inn at offentlige tjenester har mest å hente på tillit. Tillit til fagfolk, tillit til viljen til omsorg, viljen til fornuft, og respekt for andre verdier enn penger.

Vi ser at sittende byråd i Oslo legger om sine omsorgstjenester til tillitstjenester. Vi ser at SP uttaler at de skroter NPM som modell for drift av offentlige tjenester.

Kanskje kan Forsvarsstaben være tjent med en annen styringsmodell også?" skriver hun blant annet med henvisning til flyulykken i svenske fjell i 2012, og hvor 5 døde. Les mer nedenfor.

 

Wenche Ørstavik, tidl. bydelsdirektør Frogner:

Sakte bygges velferdstjenester på ny

Endelig siver det inn. I tjue år har landets velferdstjenester blitt styrt etter prinsippene i NPM - New Public Management. Og hva betyr NPM? Enkelt sagt: Driv sykehjem som butikk med vekt på målbare resultater, ha fokus på bunnlinjen, sørg for at overskudd  kommer private eiere til gode!

Sakte siver det inn at offentlige tjenester har mest å hente på tillit. Tillit til fagfolk, tillit til viljen til omsorg, viljen til fornuft, og respekt for andre verdier enn penger.

Vi ser  at sittende byråd i Oslo legger om sine omsorgstjenester til tillitstjenester. Vi ser at SP uttaler at de skroter NPM som modell for drift av offentlige tjenester.

Kanskje kan Forsvarsstaben være tjent med en annen styringsmodell også? På spørsmål om hva Forsvaret har gjort etter flyulykken i 2012 med 5 døde? Til ulykken, hvor flyveren manglet tilstrekkelig kartdata over svenske fjell, svares følgende: «Gjennom mål og resultatstyring (NPM) følger Forsvarsstaben opp at oppdrag blir løst som forutsatt. Internrevisjonens rapporter er viktige bidrag i å forbedre intern styring og kontroll i Forsvaret.» Dessuten har «Luftforsvaret de siste årene jobbet målrettet med å  forbedre sitt styringssystem og prosesser, med fokus på organisering, ansvar og styringslinjer. Oppfølging gitt i revisjoner og tilsyn følges opp for å sikre effektiv drift og operasjoner på en forsvarlig og sikker måte.»

Har flyverne fått nye riktige kart nå? I 2019? Høres ikke slik ut på Forsvarstaben. «Ved en INKURIE har det ikke skjedd,» svares det. Tro meg, bruken av ordet INKURIE bør vekke oss alle. Det ordet brukes bare når alle vet at man er «tatt med buksene nede».  7 år siden ulykken, og Forsvaret svarer med Babelsk tale. Kartdata er IKKE oppdatert. Svaret fra Forsvaret skulle selvsagt være: Dette er en kjempetabbe, helt uforsvarlig. Vi mangler enkle klare rutiner for å rette opp en så alvorlig svikt. Ethvert fornuftig menneske ville si: Dårlige kart, gi flyverne nye kart.

Internkontroll og tilsyn som følger av NPM kan få enhver byråkrat til å gråte.  Vanskelig å sette på papiret, går i sirkel, har ordbruk som er vanskelig å forstå, uten klare konklusjoner. Kanskje ikke så rart at fregatter går på grunn og fly mangler gode kart hvis Forsvarets styringssystemer passer best for skobutikker?

Landet har drevet velferdstjenester etter NPM-metoden i tjue år. Ordbruk og tenkning er giret inn på butikk  i alle kommuner. Nå er tjenestene fulle av brukere og kunder med  service og valgfrihet som det ytterste gode. Anbud og konkurranse flyter om hverandre i  kommuneadministrasjoner.  Språk og ord er grunnlag for handling. God omsorg og god behandling trenger mennesker som får andre vilkår for tjenestene enn å drive mål og resultatregistrering. Kravene  i dag er rapportutfylling  som aldri å tar slutt, sier tjenesteutøvere.

Sakte, sakte trenger tanken seg på: Er NPM keiserens nye klær? Har vi alle blitt lurt, vi som har drevet med helse og sosialtjenester disse årene? Å gi hjelp og behandling til syke og utsatte mennesker er noe  annet enn å drive butikk med fortjeneste som adelsmerke?

Kanskje selv Forsvaret må tenke nytt?  Slik helsebyråkratene, sakte men sikkert, må endre grunnlaget for velferdstjenstene til å handle om mennesker? Butikk og NPM gir verken billige eller gode tjenester, ser det ut til.

Tillit derimot, gir stolte, modige og kunnskapsrike personer til å gi hjelp og bistand når det trengs, sies det i Oslo.