Offentlig styring

Oslo-politikere: Uakseptable lønninger

Oslo-politikere: Uakseptable lønninger

Oslo-ordfører Marianne Borgen foreslår i dag kutt i politikerlønninger.

Kommisjonen som i realiteten fastsetter stortingsrepresentantenes lønn er av den «oppfatning at godtgjørelsen til regjeringens medlemmer over noe tid bør oppjusteres for å komme i bedre samsvar med sammenlignbare lederlønninger i staten.» Jeg mener dette er et uanstendig mål når statsråder har en lønn på 1,4 millioner.

En annen måte å se det på er f.eks. dette: Gjennomsnittlig alderspensjon i folketrygden i 2014 var 217.000 kroner. De siste fem årene har pensjonistene fått til sammen 31.500 kroner mindre enn dersom pensjonen hadde blitt regulert med prisveksten i samme periode. Pensjonister får svekket din kjøpekraft.

I Oslo har ordfører og byrådsleder samme lønn som statsrådene (dvs. 1,4 millioner), byrådsmedlemmer 90 % av statsrådslønn (dvs. 1,2 millioner), varaordfører 91 % av stortingsrepresentantene + 10 % av ordførerlønn (dvs. 1,0 mill) og komiteledere/nestledere 91 % av stortingsrepresentantenes lønn (dvs. 0,9 mill).

Det alvorlige politiske spørsmålet er hva slags signaler de etter hvert veldig høye politikerlønningene sender i en tid da ulikhetene øker, og det er økende folkelig bekymring rundt den økende ulikheten.

Dette står på dagsorden når forretningsutvalget i Oslo bystyre samles kl.14 i dag. Les forslaget som ble lagt fram under "les mer."

Merknader:

SVs medlem i FUV er bekymret for de økende ulikhetene i Norge. Politiker lønninger må derfor kontinuerlig vurderes. Dette medlem vil derfor foreslå at Bystyret tar en ny debatt om lønnsnivået for heltidspolitikere i kommunen. I mange år har vi fulgt lønnsutviklingen i Regjeringen og for Stortingspolitikere. Dette har blitt en utfordring, da Stortinget har bevilget seg selv store lønnstillegg.Det foreslås derfor både en fornyet gjennomgang av lønnsnivået, og også en nedgang som skal gjelde i påvente av en slik gjennomgang.

Forslag:

Det settes ned en arbeidsgruppe av FUV som skal gå igjennom lønnsnivået til heltidspolitikere i Oslo Bystyret. Arbeidsgruppens forslag skal legges fram for Bystyret.

I påvente av Bystyrets gjennomgang av lønnsnivået for heltidspolitikere settes lønnen for heltidspolitikerne i Bystyret ned med 10 pst utfra dagens nivå.

Det foreslås derfor en endring i reglementets punkt 2.1.Reglement for godtgjøring.

Forslag til endringer av punkt 2.1 Årlig godtgjøring:

Ordfører og byrådsleder lønnes 90 pst av regjeringsmedlemmers lønn.

Byrådets medlemmer lønnes 80 pst. av regjeringsmedlemmers lønn.

Varaordfører og ledere og nestledere av bystyrets komiteer lønnes 81 pst av stortingsrepresentantenes lønn.

Kun MDG, SV og Rødt stemte for forslaget.

Kommentarer   

#1 Ørjan Johansen 03-06-2019 07:39
Siste lønnsjustering begrunnes med et vedtak fattet for nærmere 20 år siden av et borgerlig byråd. Jeg blir flau når slike argumenter legges på bordet! Politikere skal ikke være lønnsledende. Ordfører vil nok ikke få flertall for sitt forslag, men hun vil kunne minne velgerne på at man i også i Rådhuset må tenke må hvordan man oppfattes blant folk flest.

You have no rights to post comments