Offentlig styring

Min selvangivelse som folkevalgt for 2018

Min selvangivelse som folkevalgt

I dag skal jeg i bystyret stemme for Marianne Borgens forslag om å redusere den urimelig høye lønna til heltidspolitikerne i Oslo. 

I Oslo har ordfører og byrådsleder samme lønn som statsrådene (dvs. 1,4 millioner), byrådsmedlemmer 90 % av statsrådslønn (dvs. 1,2 millioner), varaordfører 91 % av stortingsrepresentantene + 10 % av ordførerlønn (dvs. 1,0 mill) og komiteledere/nestledere 91 % av stortingsrepresentantenes lønn (dvs. 0,9 mill). Jeg vil stemme for å redusere denne lønna.

Jeg er i kategorien fritidspolitiker, og vil gjerne stå til regnskap overfor velgere og offentlighet på hva jeg bruker min tid som folkevalgt på. Og så kan jo den enkelte selv vurdere om min årsgodtgjørelse i fjor på kr. 111.800 er en rimelig kompensasjon for at jeg investerer så mye av min fritid i fellesskapets tjeneste.

Nedenfor, under "les mer" ser du en detaljert "selvangivelse" for hvor mye tid jeg har brukt på folkevalgtvirksomheten i fjor. Konklusjonen blir at jeg sitter igjen med kr. 20 - tjue - for hver time jeg har brukt. Hadde jeg brukt den samme tida på ordinært lønnet arbeid i stedet til, la oss si, 200 kroner timen ville dette gitt en brutto årslønn på i overkant av en halv million. Jeg «taper» med andre ord et betydelig beløp.

Å stille opp i folkets tjeneste skal slett ikke være økonomisk lønnsomt, og det er det sannelig heller ikke når jeg blir sittende igjen med kr. 20 for hver time jeg legger ned i innsats. Som pensjonist kan jeg leve greit med det, for jeg er ikke avhengig av annen inntekt enn pensjonen. Men for folk i en annen livssituasjon, og som er avhengig av lønnsinntekt, er det vanskelig å kombinere en ordinær jobb i arbeidslivet med det å gjøre en skikkelig jobb som bystyremedlem. 

Les detaljer under "les mer."

 

Les detaljer her.

I dag skal bystyret behandle "Reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune", eller: lønna til heltidspolitikerne i Rådhuset. Og for å være krystall-klar: den er urimelig høy. I Oslo har ordfører og byrådsleder samme lønn som statsrådene (dvs. 1,4 millioner), byrådsmedlemmer 90 % av statsrådslønn (dvs. 1,2 millioner), varaordfører 91 % av stortingsrepresentantene + 10 % av ordførerlønn (dvs. 1,0 mill) og komiteledere/nestledere 91 % av stortingsrepresentantenes lønn (dvs. 0,9 mill). Jeg vil stemme for å redusere denne lønna.

Jeg er i kategorien fritidspolitiker, og vil gjerne stå til regnskap overfor velgere og offentlighet hva jeg bruker min tid som folkevalgt på.  Og så kan jo den enkelte selv vurdere om en årsgodtgjørelse i fjor på kr. 111.800 er en rimelig kompensasjon for at jeg investerer så mye av min fritid i fellesskapets tjeneste.

Mitt timeregnskap for i fjor er:

- Tilstedeværelse i Rådhuset på dagtid, inkl. AU-møter, merknadsmøter, arbeidsgrupper, adhoc-møter, kontakt med velgere, media osv. 1.440 timer

- Formelle møter i finanskomiteen ettermiddag/kveld, inklusive studiereise. 77 timer

- Bystyremøter, inklusive heldagsbefaring. 90 timer

- Storfraksjonsmøter, ettermiddag/kveld. 20 timer

- Gruppemøter, ettermiddag/kveld. 40 timer

- Lese saksdokumenter kveldstid/helg, ut over det jeg rekker i Rådhuset. 100 timer

- Delta i debattmøter, og møter med enkeltpersoner og interessegrupper. 190 timer

- Lese/besvare mail hjemme/på reise. 100 timer

- Sosiale medier kvelder og helger. Skal ha minst et oppslag hver dag, og skal kommentere/gi tilbakemeldinger på reaksjoner/debatter. Med mer enn 20.000 følgere og 200.000 unike besøkende krever dette mye tid.  580 timer

- Vedlikeholde kontaktregister over 30.000 personer/organisasjoner/institusjoner og sende temamessige mail til utvalg av disse om saker bystyret har/eller skal behandle. 50 timer

Samlet 2.687 timer i folkevalgtrollen. Det er betydelig mer enn et årsverk, som SSB beregner til å være 1.950 timer. Deles årsgodtgjørelsen i fjor på kr. 111.800 med antall timer jeg jobbet betyr det en brutto godtgjørelse på kr. 42 pr. time.

Men så går det jo en del til fratrekk:

- Jeg betaler ordinær skatt         kr. 37.000

- Jeg betaler partiskatt              kr. 12.000

- Jeg abonnerer på 4 dagsaviser, mens folk flest har en. Merkostnad for 3 aviser kr. 8.200.

Sum til fratrekk kr. 57.200. Nettogodtgjørelse blir derfor kr. 54.600, eller kr. 20 per time.

Hadde jeg brukt den samme tida på ordinært lønnet arbeid i stedet til, la oss si, 200 kroner timen ville dette gitt en brutto årslønn på i overkant av en halv million. Jeg «taper» med andre ord et betydelig beløp.

Å stille opp i folkets tjeneste skal slett ikke være økonomisk lønnsomt, og det er det sannelig heller ikke når jeg blir sittende igjen med kr. 20 for hver time jeg legger ned i innsats. Som pensjonist kan jeg leve greit med det, for jeg er ikke avhengig av annen inntekt enn pensjonen. Men for folk i en annen livssituasjon, og som er avhengig av lønnsinntekt, er det vanskelig å kombinere en ordinær jobb i arbeidslivet med det å gjøre en skikkelig jobb som bystyremedlem.  

Kommentarer   

#1 Hanne Lyssand 12-06-2019 07:17
Og være fritidspolitike r i Oslo Bystyret, er nok det mest krevende politiske vervet i Norge, som skal gjøres på fritida. Det er tilsvarende verv i andre kommuner også, men ikke med samme saksmengde. Heldigvis har dere overlatt litt ansvar til oss bydelspolitiker e også :-)

You have no rights to post comments