Offentlig styring

Hvordan ville du ha forandret ditt nabolag?

Hvordan ville du ha forandret ditt nabolag?

Spennende tanker fra to SV-ere, som jeg helhjertet støtter:

"For SV som et sosialistisk parti er vårt grunnleggende mål at vanlige folk skal få mer makt over egne liv. At vi sammen skal bestemme mer i fellesskap, enten det gjelder økonomien, landets styre, på arbeidsplassen eller i lokalsamfunnet. Et folkestyre som både er utvidet til å gjelde flere områder i samfunnet og som er dypere gjennom mer direkte og deltakende demokrati. Mer folkestyre, mindre pengestyre.

Derfor går SV til valg i landets kommuner ikke bare for å endre politikkens innhold, men også dens form. Vi vil senke terskelen for at vanlige folk skal få forme lokalsamfunnene sine nedenifra. I mange kommuner verden over, styrer innbyggerne selv hvordan kommunens budsjett skal fordeles i et deltakerdemokrati med folkemøter og avstemninger i lokalsamfunn."

Dette skriver Camilla Sørensen Eidsvold, 1.kandidat for Viken SV, og demokratiutvikler i Fredrikstad kommune og Freddy André Øvstegård, stortingsrepresentant for SV.

Les mer under "les mer."

 

Les hele artikkelen her:

Avstanden fra vanlige folk til makta øker, også i lokalsamfunnene våre. Gjennom sentralisering og sammenslåing til stadig større enheter. Gjennom at andelen som er medlem i et parti har gått ned i flere tiår, så færre får være med i beslutningene. Gjennom at politikere i alle partier fra Arbeiderpartiet til Frp bevilger seg selv stadig høyere topplønninger og fjerner seg vekk fra hverdagen til folk flest.

Både makt og rikdom samles på færre hender enn før. Folkestyret svekkes gjennom økt avstand til politikken, og den økonomiske eliten får stadig mer innflytelse jo mer av samfunnets rikdom de sitter på. Penger er makt. Naturressurser, jernbane og velferd flyttes fra vårt felles eie og styre over til private hender. Sånn bør det ikke være, og sånn trenger det ikke å være. Vi kan heller skape et mer deltakende folkestyre for de mange, og ikke bare for de få på toppen.

For SV som et sosialistisk parti er vårt grunnleggende mål at vanlige folk skal få mer makt over egne liv. At vi sammen skal bestemme mer i fellesskap, enten det gjelder økonomien, landets styre, på arbeidsplassen eller i lokalsamfunnet. Et folkestyre som både er utvidet til å gjelde flere områder i samfunnet og som er dypere gjennom mer direkte og deltakende demokrati. Mer folkestyre, mindre pengestyre.

Derfor går SV til valg i landets kommuner ikke bare for å endre politikkens innhold, men også dens form. Vi vil senke terskelen for at vanlige folk skal få forme lokalsamfunnene sine nedenifra. I mange kommuner verden over, styrer innbyggerne selv hvordan kommunens budsjett skal fordeles i et deltakerdemokrati med folkemøter og avstemninger i lokalsamfunn. Hvilke gater bør rustes opp, skal vi tillate store utbyggere å drive opp leieprisene for folk og småbutikker i nabolaget vårt, skal vi bruke tomta til park eller parkeringsplass? La innbyggerne bestemme!

Vi kan også flytte makt til folk gjennom å la befolkningen i bydeler, nabolag, tettsteder og grender samles for å bestemme hvert år. Vi kan bruke folkeavstemninger lokalt om viktige saker, og vi kan la lokale innbyggerinitiativ utløse folkeavstemninger. En av undertegnede er av yrke selv demokratiutvikler i Fredrikstad hvor vi allerede har startet med deltakerdemokrati. 

Det finnes mange eksempler på organisering av lokalsamfunn der vanlige folk får makten til å utvikle sine egne nabolag og grender. SV vil ta i bruk alle modeller som kan utvide folkestyret og gjøre det mer deltakende, i tillegg til dagens kommunestyrer og formannskap. Det vil vi fordi det er rett at vi sammen skal styre over våre egne lokalsamfunn. Fordi det vil styrke oppslutningen om demokratiet. Og fordi vi tror at vanlige folk selv vet best hva som trengs i deres nabolag eller grend.

Vi kaller dette alternativet for sosialisme. Et samfunn styrt av de mange, og ikke bare av de få på toppen. Stadig flere støtter vårt alternativ og vi kan gjøre lokalvalget i høst til en ny milepæl for et mer deltakende demokrati.

(publisert i Dagbladet)

You have no rights to post comments