Offentlig styring

Takk for meg

I folkets tjeneste i bystyret

Takk for meg - så langt. 32 år i folkets tjeneste fikk holde. I dag er mitt siste møte i Oslo bystyre.  

Min jobb som folkevalgt har vært: 

Folkeopplysning: Kunnskap er makt. Ved å spre informasjon - i folkelig språk - om det som er til behandling i bystyret har jeg gitt folk flest mulighet til å påvirke i beslutningsprosessen. Gi makt til dem som knapt nok vet at en viktig sak som helt direkte påvirker deres hverdag er til behandling. Tusenvis av mail har gått ut hver eneste uke, målrettet til de miljøer som kan ha innspill til saken bystyret behandler. Sosiale medier har gjort denne dialogen lettere, med 20.000 følgere på sosiale medier, og 200.000 unike årlig besøkende på blogg. Tallene varierer; mitt innlegg forleden om Tor Mikkel Wara og hans samboer har f.eks. blitt lest av nærmere 20.000 besøkende.

- Ombudsrollen: Å ta opp enkeltpersoners problemer i møte med kommunen. I motsetning til de fleste andre folkevalgte har jeg sagt: Selvsagt forholder jeg meg til enkeltsaker, så ta kontakt om din sak sak. Det er jo folks erfaringer i sin hverdag, ikke de fine Excel-arkene, som er testen på om regelverket treffer, eller om endringer er nødvendig. Disse sakene har ofte gitt gode resultater for den berørte, men også positive konsekvenser for andre i samme situasjon.  

- Representere motmakt, ved å innhente alternativ kunnskap. Som f.eks. første året i bystyret: Sammen med fagmiljøer laget jeg en statusrapport om situasjonen i Oslo-barnevernet. En rapport som ble lansert i NRK Dagsrevyen og ble gjenstand for formell behandling i bystyret. Og samme år: Da byrådet foreslo å kutte bemanningen ved alle byens sykehjem la jeg, med bistand fra ansattes organisasjoner og fagmiljøer, fram en omfattende dokumentasjon om den faktiske situasjon. Kutt-forslaget ble trukket, og byråden måtte forlate sin post.  

Jeg har vært i folkets tjeneste, og har ivaretatt rollen som best jeg kan. Men gode resultater er de manges verk. Den brede folkelige mobilisering er viktig, og godt samvirke mellom parlamentarisk og utenomparlamentarisk arbeid.  

Jeg er pensjonist, men ikke pensjonert. Jeg skal ikke tilbringe dagene i sofaen for å se på TV, men fortsatt ha engasjement for solidaritet og sterke fellesskap. I folkets tjeneste er jeg tilgjengelig, så ta gjerne kontakt.

Kommentarer   

+2 #1 Dag Øivind Antonsen 25-09-2019 06:35
Godt å se at du mener det er viktig med informasjon og kontakt/dialog med de vi skal ta beslutningene for. Vi opplever vår hverdag forskjellig, og det er mange som ikk har forutsetning for å få samme erfaringer som oss. En politikers viktigste oppgave er å samle flest mulig erfaringer/stan dpunkt/meninger , og så presentere disse. Da kan det bli et bredt grunnlag for en god beslutning i fellesskap.
Men når medlemmene i "fellesskapet" er opptatt av å holde tilbake og utelate informasjon, for å spisse argumentasjonen i en tidlig fase i beslutningspros essen, MÅ det bli galt. De som ikke kommer til i "hylekoret" blir ikke ivaretatt. "Lave stemmer skal også høres"
+2 #2 Dag Øivind Antonsen 25-09-2019 06:40
Jeg håper du fortsetter med å ta enkeltsaker som eksempel på hvordan ting er. Uten å bruke menneskers erfaringer, lager vi et umenneskelig samfunn. Da står bare systemer/vesene r/oganiseringer igjen.
#3 Elin Gunnarsson 25-09-2019 07:39
Beste beste Ivar! For en forskjell du har gjort for Oslo og Norge! Jeg har en enorm respekt for deg og at du står opp for det du mener er riktig! Oslo har vært heldige som har hatt deg på banen! Takk for alt du gjort for dem som har hatt minst!
+1 #4 Marianne Skånland 25-09-2019 07:43
"I motsetning til de fleste andre folkevalgte har jeg sagt: Selvsagt forholder jeg meg til enkeltsaker, så ta kontakt om din sak sak."
Yes!
Jeg sier som Dag Øivind Antonsen: "Jeg håper du fortsetter med å ta enkeltsaker som eksempel på hvordan ting er."

Jeg er av den steile oppfatning at det er lovstridig å nekte ansvar for enkeltsaker ved å si at man har delegert dem. De overordnede MÅ svare for hva de underordnede gjør. Det er rettsløshet med denne benektingen som så å si alle politikere driver meg. Makt uten ansvar?
+1 #5 Sol Albertsen 25-09-2019 08:56
Takk. Takk for blikket, for viljen og for innsatsen. Takk for alt du har oppnådd! ❤️
#6 Ole Johan Beck 28-09-2019 20:40
Tusen takk for lang og trofast tjeneste, Ivar Johansen! Allti fint å lese dine oppdateringer om folk og saker som trenger mer oppmerksomhet.
#7 Helga Skåden 30-09-2019 21:03
Tusen takk for innsatsen. Hvordan skal det går når Bautaen sluter? Håper på fortsatt mange kluke innlegg fra deg.Håper Vi greier å følgemed og opp. Takk igjen og god pensjonistrilvæ relse.Hilsen Helga Skåden

You have no rights to post comments