Offentlig styring

Oslo Vei: Ansatte tvangsendes over i AS-et

Oslo bystyre har vedtatt å omdanne Oslo Vei til AS, og de ansatte tvangssendes over til aksjeselskapet. "SV er opptatt av at kommunen opptrer på en skvær måte overfor arbeidstakere som har slitt i kommunens tjeneste i både 30 og 40 år. Jeg anser at  det er direkte umoralsk å tvangssende disse med på lasset over til  aksjeselskapet, når de ansatte vet at deres arbeidsplasser kan bli svært utrygg. De kjenner erfaringene fra   Miljøtransport, og den utrygghet  og lidelser som ble hverdagen for mange av de ansatte der. Mange av de ansatte i Oslo Vei har bevisst valgt å jobbe i Oslo kommune, og den juridiske ramme dette gir. De har valgt  kommunens som arbeidsplass, selv om de kanskje kunne tjent bedre ved å ha valgt en av de private konkurrentene.  Noen valgte kommunen i en tid hvor kampen om arbeidskraften var stor. Det skal vi vite å verdsette. Det kan godt være byrådet har det juridiske på det tørre. Men det er ikke alltid slik at det som juridisk er tillatt, nødvendigvis er klokt, sa Ivar Johansen da bystyret behandlet saken. Men fikk kun støtte fra RV (og SV). 

Oslo Bystyre 28. november 2000
Ivar Johansen, SV
 

Sak 658 Omdanning av Oslo Vei til aksjeselskap


Ordfører,

SV tar når som helst, og hvor som helst, en debatt om offentlig sektor.

Fordomsfritt vil vi drøfte hva som det er en naturlig oppgave å drive i offentlig regi, og hva som like gjerne kan drives av private. Og fordomsfritt drøfter vi også hvordan vi organiserer kommunal virksomhet.


Det er ikke opplagt at det er en kommunal oppgave å drive med alle de oppgaver som i dag drives innenfor rammen av Oslo Vei, og det kan hende at aksjeselskap er egnet organisering av flere av virksomhetene i teknisk sektor. SV tar fordomsfritt begge debattene.


Men da må det spilles med åpne kort. I denne saken har byrådet en skjult dagsorden. I sine interne drøftinger sier byrådet krystallklart fra at målet først er å omdanne Oslo Vei til et kommunalt AS, for så senere å selge virksomheten til private. Det interne byrådsnotatet byrådslederen sendte fram til sitt byrådskollegium 16. mai i år var ikke til å misforstå..Men denne strategien skjules når byrådet legger saken fram for bystyret.


Men en slik saksbehandling vil SV velge i sin helhet å stemme i mot saken.


Men, ordfører, vi er opptatt av at kommunen opptrer på en skvær måte overfor arbeidstakere som har slitt i kommunens tjeneste i både 30 og 40 år. Jeg anser at  det er direkte umoralsk å tvangssende disse med på lasset over til aksjeselskapet, når de ansatte vet at deres arbeidsplasser kan bli svært utrygg. De kjenner erfaringene fra Miljøtransport, og den utrygghet  og lidelser som ble hverdagen for mange av de ansatte der.
 

Mange av de ansatte i Oslo Vei har bevisst valgt å jobbe i Oslo kommune, og den juridiske ramme dette gir. De har valgt kommunens som arbeidsplass, selv om de kanskje kunne tjent bedre ved å ha valgt en av de private konkurrentene. Noen valgte kommunen i en tid hvor kampen om arbeidskraften var stor. Det skal vi vite å verdsette.


Men Høyre-byrådet vil det annerledes. Som det står i byrådssaken skal de ansatte både ha ”en rett og en plikt til å følge med over til det nye selskapet”.  Det kan godt være byrådet har det juridiske på det tørre. Jeg sier bevisst at det kan hende, for dette er ikke mer sikker juss enn at Miljøtransportsaken står for behandling i Høyesterett, og dom vil foreligge nærmere nyttår.


SV mener derfor det må være moralsk riktig å gi de ansatte som ønsker det en rett til å forbli i kommunen, og har fremmet forslag om det. Utfra Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiets prisverdige sterke engasjement for de ansatte i Miljøtransport er jeg overrasket over partiene. Må vi virkelig med åpne øyne gjøre den samme feilen en gang til?


Fr.P. vil avvente Høyesteretts behandling av Miljøtransportsaken. Med dette forstår jeg at partiet mener at dersom Høyesterett kommer til at kommunen juridisk – formelt - har adgang til å behandle kommunalt ansatte på en så dårlig måte som det ble gjort i den saken, så skal kommunen fortsette denne praksis. Men det er ikke alltid slik at det som juridisk er tillatt, nødvendigvis er klokt.

Jeg vil si som fjellvettregelen: Vend i tide. Det er ingen skam å snu.


Legg til kommentar