Offentlig styring

Velkommen som ny byråd eller byrådssekretær i Oslo kommune!

Velkommen som ny byråd eller byrådssekretær i Oslo kommune!

Kikk Oslo-politikerne i byråd i kortene! Her legger jeg ut håndboka de blir møtt med ved første arbeidsdag i Rådhuset. Og som det heter i forordet:

"Velkommen som ny byråd eller byrådssekretær i Oslo kommune!

Du vil raskt se at du møter en spennende og utfordrende hverdag. I tillegg til de politiske sakene du skal ta stilling til og behandle fra første dag, må du også forholde deg til en organisasjon med en rekke formelle og uformelle regler og strukturer.

Denne håndboken har som formål å gi korte svar på blant annet disse spørsmålene:

- Hvordan ser organisasjonen ut og hvem fatter hvilke beslutninger på hvilken måte?

- Hvordan er rollefordelingen mellom meg som politiker og administrasjonen?

- Hvilke plikter og rettigheter har jeg som byråd eller byrådssekretær?

- Hvilke praktiske hjelpemidler blir stilt til rådighet og hvilke datasystemer skal jeg bruke?

I tillegg vil Byrådslederens kontor arrangere ulike seminarer for dere, der det blir gitt utdypende informasjon om de samme temaene og der det blir rikeligmed muligheter for å stille spørsmål og diskutere."

Noen av linkene er til intranett, og virker ikke utenfor kommunen.

Håndboka kan være nyttig for mange av oss. Noe du reagerer på eller savner?

Legg til kommentar