Offentlig styring

Tidstyver

Tidstyver

New Public Management-tenkning er basert på detaljkontroll av tjenesteapparatet, hvor (alt for) mye ressurser bindes opp til byråkrati og rapportering.

Dette i motsetning til det vi omtaler som en tillitsreform, og som nå etter forslag fra SV er den styrende ledelsesform i Oslo kommune. De ansatte i tjenesteapparatet har tillit, myndighet og ansvar til å selv å organisere arbeidet i samarbeid med brukerne.

Men mye NPM-grums henger igjen.

Se på f.eks. på denne svært detaljerte rapport for bydelenes hjemmetjenester. Femtito sider var siste rapport på. Det er vel hver 4. uke bydelene må sende inn slik informasjon via Velferdsetaten, Byrådet og fram til bystyrets helseutvalg. Bystyret ønsker detaljstatistikk ned på hver enkelt bydel og hver enkelt leverandør. Hittil i år bystyrets helseutvalg behandlet 6 slike rapporter. Jeg har sagt det før fra bystyrets talerstol: bystyrets helse- og sosialpolitikere elsker Excel-ark og detaljstatistikk, og jo oftere jo bedre. Kjekt å ha er det jo noe som heter, men så ofte?

Dette er tidstyver. Fagfolks tid går til unødvendig papirarbeid på bekostning av å gi bistand til byens hjelpetrengende. Utvalgsleder Aina Stenersen fra Fr.P: Kunne du initiere at denne statistikken ønsker bystyret maksimalt 2 ganger i året? Og når du først er på det sporet: Det er flere tilsvarende rapporter på andre saksområder hvor frekvensen opplagt kunne reduseres.

Avbyråkratisering!

Kommentarer   

0 #1 Haakon Løtveit 05-12-2019 14:25
Rapporten ser jo ut som noe som kan hentes ut fra en database eller slikt, og settes opp pent på ganske få minutter.

Videre burde en kunne sette slikt opp så den jobben kjørte og gikk automatisk, så intet menneske trengte å bry seg. Da kan en BÅDE ha kontroll over hva som kryper og går av velferdstjenest er, uten at folk må bruke veldig mye tid på dette.

Er det ikke det digitaliseringe n skal handle om? At en legger inn informasjon av denne art, og så får interessenter hente den ut igjen?

Det er fullstendig urimelig å forlange at folk bruker tid på datamaskinene. Poenget er jo at datamaskinene skal bruke tiden sin på folk.

(Kanskje jeg er noe inhabil da jeg er utleid til å gjøre slike ting for offentlig sektor, men jeg mener oppriktig at dette er gode ting å bruke tid på.)

Legg til kommentar