Offentlig styring

Folkevalgte kan ikke svikte sitt løfte overfor velgerne

Folkevalgte kan ikke svikte sine velgere

Når politikere stiller til valg som folkevalgte forventer jeg at de mener alvor. At de helhjertet vil sloss for det de har lovet velgerne. Ingen sier til velgerne: Jeg ønsker å være deres folkevalgte i bystyret eller på Stortinget i 4 år, så sant jeg ikke finner noe annet som er mer fristende.

Høsten 2015: Høyres Stian Berger Røsland stiller til valg som medlem av Oslo bystyre, og får velgernes tillit.  Med bakgrunn i 16 år som heltidspolitiker i Rådhuset kjenner få dette bedre enn ham hva det innebærer av arbeid å være bystyremedlem i Oslo. Han går over i en jobb i advokatfirma, og bystyrevervet blir fritidsbeskjeftigelse, slik det er for de aller fleste folkevalgte.

Etter få måneder ombestemmer han seg: Han sender en søknad om å bli fritatt, og begrunner det slik: «Jeg har jobbet utenfor Rådhuset i trekvart år nå, og jeg opplever kombinasjonen som mye mer krevende enn jeg hadde forestilt meg på forhånd. Dette har blitt et helt nytt liv sammenlignet med det jeg har hatt de siste 16 årene, da jeg har hatt ulike heltidsverv på Rådhuset. Det ble rett og slett mer komplisert enn jeg hadde sett for meg.»

Bystyreflertallet aksepterte fritakssøknaden hans.

Høsten 2019: Arbeiderpartiets Tone Tellevik Dahl stiller til valg som medlem av Oslo bystyre, og får velgernes tillit. Som en konsekvens av valgresultatet går hun av som byråd. Hun går over i en jobb på Universitetet, og bystyrevervet blir fritidsbeskjeftigelse, slik det er for de aller fleste folkevalgte.  

Nylig ble hun tilsatt som ny direktør i NHO-tilknyttede Norsk Eiendom, som dermed har fått en dyktig  leder. Samtidig sender hun en søknad om å bli fritatt fra vervet som medlem av Oslo bystyre.

Bystyret bør avslå fritakssøknaden.

Å være folkevalgt er ikke en profesjon, men et tillitsverv. For de aller fleste innebærer det at vervet som f.eks. bystyremedlem skal kombineres med en ordinær sivil jobb og ivareta sosial aktivitet og familieliv. Det er krevende å få tidsregnskapet til å gå opp. Selv regnet jeg på at jeg årlig brukte nærmere 2.100 timer på vervet som bystyremedlem.

Svaret på denne tidsklemma er ikke at de mest ressurssterke folkevalgte kan stikka av fra det løfte de har gitt velgerne. Da må vi i stedet se på folkevalgtrollen. En av de riktige tiltakene er å være bevisst på at fag er fag, og at politikk er overordnet folkevalgt styring. Det må være villighet til å delegere mer fra folkevalgt nivå og til fagfolk. Fagfolk må få større myndighet. Kall det gjerne tillitsreform.

Kommentarer   

+1 #1 Olav Kristian Huseby 22-04-2020 06:51
Ikka alltid jeg er enig med deg i det du skriver, men denne gangen er jeg så absolutt det. Har man lovet velgerne 4 års tjeneste, så er det største løftebruddet å stikke fra oppgaven.
#2 Dag Westhrin 22-04-2020 08:18
Støttes. Nå er jeg i gang med en y periode i en middels stor kommune. Det er mulig belastningren er noe mindre enn i bystyret i Oslo. Men etter å ha vært alene i fire perioder som representant for mitt parti, har jeg opplevd perioder med mye arbeid. Mitt inntrykk, basert på egen erfaring, er at det i dag lettere aksepteres å si ja til å søke fritak fra kommunale verv enn før. Da jeg startet i 1991, var de eneste akseptable grunnene for fritak flytting.eller alvorlig sykdom. Jeg synes den liberaliseringe n som har skjedd er svært beklagelig, og er med på å undergrave lokaldemokratie t.
#3 Tone Tellevik Dahl 22-04-2020 10:37
PS: Dette handler ikke om et vanskelig tidsregnskap, men at ny jobb gir en rollekonflikt som ikke er bra. Det er faktisk noen stillinger som ikke lar seg forene med å inneha et folkevalgt verv. Et eksempel i Oslo er Bydelsdirektør. Jeg mener også min nye jobb innfrir kravene til å kunne søke fritak. Les gjerne min begrunnelse for fritaket som er sent til Ordføreen. Den er litt annerledes enn tidligere byrådsleders.
#4 Ivar J 22-04-2020 10:40
Tone: Dette må jo vurderes helt konkret fra sak til sak. Og i praktisk talt hvert eneste bystyremøte fratrer et eller flere medlemmer fordi de er inhabile, og da stiller vara. Men i absolutt de fleste saker vil det ikke være noen rollekonflikt i din situasjon. Plan for helsestasjonsvi rksomhen, parkvedlikehold , bemanning i skolen, demensomsorgen, tillitsreform, kriminalitetsfo rebyggende tiltak, barnevern, eldreomsorg osv, osv. Lista er nesten uttømmelig.
#5 Kirsten Springer Hasvoll 22-04-2020 13:36
Det er et stort problem at så mange som har hatt posisjoner og som mister dem søker fritak. Og alle som har stått som ordførerkandida ter og ikke ble det. I min tid fikk nesten alle toppkandidatene fritak da de heller ville gjøre noe annet. En jobb må vi jo alle ha, og ny jobb er ingen fritaksgrunn.
#6 Torild Lien Utvik 22-04-2020 13:42
Tone Tellevik Dahl Bydelsdirektøre r og etatsjefer er ikke valgbare, jfr kommuneloven.

You have no rights to post comments