Offentlig styring

De offentlige data ‌er‌ ‌grunnlaget for velferdstjenestene. Det er derfor sentralt at de er under nasjonal kontroll

De offentlige data ‌er‌ ‌grunnlaget for velferdstjenestene, og det er derfor sentralt at de er under nasjonal kontroll.

Leder for NTL Forsvaret, Stina Hassel, er tydelig: "Det å lagre og holde kontroll over offentlig data er en kjerneoppgave for staten. Dataene er helt nødvendig for samfunnsplanlegging, innbyggertjenester, demokrati, samfunnssikkerhet og beredskap. Kontroll over egne data er derfor et spørsmål om digital suverenitet.

Dette handler ikke bare om data og lagring av den. Vel så viktig er den infrastrukturen som brukes til å lagre dataen. Det er NTL sin oppfatning at denne infrastrukturen er like viktig som den infrastrukturen som forsyner oss med vann eller energi. Det framstår som utenkelig at vi skulle gjøres oss avhengig av et amerikansk selskap for at vi skulle ha tilgang til vann og strøm.

Vi ville aldri ha godtatt at bare fordi et amerikansk selskap var bedre på vanninfrastruktur enn det vi er sjøl så skal vi slutte å utvikle våre egne systemer og kompetanse for å ta i bruk og bli helt avhengig av deres infrastruktur, så hvorfor skal vi godta det når det gjelder lagring av data?

Den offentlige infrastrukturen vi i dag tar for gitt at er bygget og driftet i offentlig regi. Den ble påbegynt i ei tid da den norske staten var langt fattigere enn i dag. Men tankesettet var annerledes. Det var fellesskapets ansvar å bygge ut en slik infrastruktur til alle. Selv om det kostet dyrt. Det er et tankesett det kan bli nødvendig å hente fram igjen," sier Stina Hassel blant annet.

NTL Forsvaret er den største fagforening for sivilt tilsatte i virksomheter og foretak under Forsvarsdepartementet. Dette innbefatter per i dag, Forsvaret, Forsvarsbygg, Forsvarets forskningsinstitutt, Forsvarsmateriell og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Les hele teksten nedenfor, under "Les mer."

 

Hilsningstale av Stina Hassel på Attac landsmøte 13. juni 2020

Gode delegater og gjester,

Takk for invitasjonen til å hilse dette viktige digitale landsmøte. Jeg mistenker at det ikke er hvert år dere har besøk hos Attac av en tillitsvalgt i forsvarssektoren, og jeg setter derfor spesielt stor pris på å få muligheten til å hilse dere.

Som dere sikkert vet er Forsvaret - og dermed den norske staten - i ferd med å inngå en avtale med en privat kommersiell aktør, trolig med Microsoft, om skylagring av forsvarets data. I tillegg har det har allerede gått ut et oppdrag til Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Difi om at man skal se på om dette er en løsning som også kan benyttes av andre deler av statsforvaltninga.

Dette er NTL svært kritiske til. Hver dag lagrer staten viktig informasjon digitalt. Helseopplysninger, kontaktopplysninger, informasjon om vann- og strømforsyningssystemene, militære opplysninger, brev og korrespondanse.

Regjeringas nasjonale strategi for bruk av skytjenester og forslaget til ny arkivlov går langt i retning av å sette bort lagring av offentlige data til private i inn- eller utland. Dette gir økt risiko for at data kommer på avveie. Den offentlige dataen ‌er‌ ‌grunnlaget for velferdstjenestene, og det er derfor sentralt at de er under nasjonal kontroll.

Det å lagre og holde kontroll over offentlig data er en kjerneoppgave for staten. Dataene er helt nødvendig for samfunnsplanlegging, innbyggertjenester, demokrati, samfunnssikkerhet og beredskap. Kontroll over egne data er derfor et spørsmål om digital suverenitet.

Det er vanskelig å overdrive betydningen av data i vår tid. Forvaltninga av data innebærer både et stort ansvar for datasikkerhet og en fantastisk mulighet til å yte bedre tjenester.

Staten bør derfor lagre data om innbyggerne i egen regi, i en offentlig drevet skyløsning. Dette bør være et satsingsområde og en nasjonal prioritet i årene som kommer. Å sette ut lagringen til private er en naiv og kortsiktig strategi.

En statssky er ikke som enkelte framstiller det en altfor kostbar utopi.

På‌ ‌føderalt‌ ‌nivå‌ ‌har‌ ‌Tyskland‌ ‌tatt‌ ‌et‌ ‌grep‌ om å utvikle skytjenester ‌som‌ ‌sikrer‌ ‌forvaltningas‌ ‌behov.‌ ‌Initiativet‌ ‌kom‌ ‌fra‌ ‌det‌ ‌tyske‌ ‌parlamentet‌ ‌i‌ ‌2013‌ ‌som‌ ‌lenge‌ ‌hadde‌ ‌sett‌ ‌med‌ ‌uro‌ ‌på‌ ‌galopperende‌ ‌utgifter‌ ‌til‌ ‌IT-investeringer.‌ ‌I‌ ‌2017‌ ‌ble‌ ‌Die‌ ‌Bundescloud‌ ‌etablert‌ ‌som‌ ‌plattform.‌ ‌Plattformen‌ ‌skulle‌ ‌ivareta‌ ‌hensyn‌ ‌som‌ ‌databeskyttelse‌ ‌og‌ ‌IT-sikkerhet, suverenitet‌ ‌og‌ ‌kontroll,‌ ‌samt‌ ‌sikre‌ ‌rask‌ ‌tilpasning‌ ‌til‌ ‌teknologiutviklingen‌ ‌og‌ ‌kostnadseffektive‌ ‌og‌ ‌bærekraftige‌ ‌tjenester.‌ ‌Prosjektet‌ ‌har‌ ‌vært‌ ‌regningssvarende‌ ‌og‌ ‌ble‌ ‌mindre‌ ‌kostbart‌ ‌enn‌ ‌først‌ ‌antatt.‌ ‌ ‌

Eksempelet fra Tyskland viser at en offentlig skyløsning er en farbar vei, både økonomisk, teknologisk og med hensyn til overnasjonalt regelverk.

Dette handler altså ikke bare om data og lagring av den. Vel så viktig er den infrastrukturen som brukes til å lagre dataen. Det er NTL sin oppfatning at denne infrastrukturen er like viktig som den infrastrukturen som forsyner oss med vann eller energi. Det framstår som utenkelig at vi skulle gjøres oss avhengig av et amerikansk selskap for at vi skulle ha tilgang til vann og strøm.

Vi ville aldri ha godtatt at bare fordi et amerikansk selskap var bedre på vanninfrastruktur enn det vi er sjøl så skal vi slutte å utvikle våre egne systemer og kompetanse for å ta i bruk og bli helt avhengig av deres infrastruktur, så hvorfor skal vi godta det når det gjelder lagring av data?

Den offentlige infrastrukturen vi i dag tar for gitt at er bygget og driftet i offentlig regi. Den ble påbegynt i ei tid da den norske staten var langt fattigere enn i dag. Men tankesettet var annerledes. Det var fellesskapets ansvar å bygge ut en slik infrastruktur til alle. Selv om det kostet dyrt. Det er et tankesett det kan bli nødvendig å hente fram igjen.

Når motkreftene er sterke er det spesielt viktig å bygge utradisjonelle allianser, bare sånn kan vi vinne kampen for digital selvråderett. Vi i NTL Forsvar vil kjempe sammen med dere for at norske statlige data forblir noe vi eier i fellesskap!

Kommentarer   

#1 Geir Ivar Jørgensen 20-06-2020 08:51
Norge må etablere sin egen nasjonale datasky. En stordatabank den norske stat har full kontroll med. På dette området, som på mange andre områder, må Norge sørge for selvberging og selvforsyning ved å bygge opp egen kompetanse og kapasitet.

Å la slike oppdrag gå til utenlandske og fremmede interesser gjør Norge mer sårbart enn det behøver å være i forhold til fremmede særinteresser.
#2 Jan-Arne Tverbak 23-06-2020 15:50
Er helt enig med Stina Hassel i dette, det er galskap.
Det har ingenting å si at dette i utgangspunktet ikke er «gradert» informasjon, men samlet kan det ha opplysninger om beredskapstilst anden som det ikke er ønskelig skal ligge offentlig.

Og en ting vi kan være helt sikker på, er at så lenge dette er på et offentlig nett, så kan det hackes, og flinke datafolk kan få tilgang til dette.

Kanskje det ikke gjør så mye skade at noen får tilgang, og kan lese dette, men hva om de FORANDRER på disse data, og desinformasjon blir spredt?

Så da sitter saksbehandlere i Norge å tar avgjørelser ut fra misledende informasjoner, og DA kan det bli mye skade som kan skje.

Våre beslutningstage re viser jo ikke alltid den største evnen til å ta riktige avgjørelser, selv når de får riktig informasjon, hva vil da skje hvis de skal ta avgjørelser ut fra uriktig informasjoner som de henter fra en «SKY» som de TROR er riktig?

You have no rights to post comments