Offentlig styring

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune

Alle ansatte i Oslo kommune har underskrevet på at de "har lest og forstått de etiske reglene for ansatte i Oslo kommune." Og alle nyansatte må skrive under på det samme.

Dokumentet fokuserer på viktig etikk for en offentlig ansatt, og særlig er jeg fornøyd med:

"9. Åpenhet

Oslo kommune skal gi offentligheten innsyn i den kommunale forvaltning. Kommunen har en generell aktiv informasjonsplikt. Kommunens ansatte skal alltid gi korrekte og tilstrekkelige opplysninger til innbyggere, organisasjoner, selskaper og andre myndigheter.

10. Ansattes ytringsfrihet og rett til å varsle

Ansatte i Oslo kommune kan gi faktaopplysninger om eget arbeidsområde. Som alle andre borgere kan kommunens medarbeidere delta i samfunnsdebatten og uttale seg på egne vegne. Kritikkverdige forhold i en virksomhet bør tas opp, slik at forholdene kan bedres. Varsling bør først skje internt, men ansatte har rett til å varsle offentlig når dette er formålstjenlig."

Les hele dokumentet på linken. Hva synes du om de etiske retningslinjer?

You have no rights to post comments