Offentlig styring

Behandling av varsler i den sentrale varslingsordningen

 Behandling av varsler i den sentrale varslingsordningen

Oslo kommunes kontrollutvalg har initiert en forvaltningsrevisjon av varslingsordningen i Oslo kommune.

Kommunerevisjonen har undersøkt om varsler til sentral varslingsordning behandles på en tilfredsstillende måte. Dette er gjort ved å undersøke behandlingen av varsler som i 2019 og 2020 ble rettet mot Bydel Søndre Nordstrand og Utdanningsetaten. Undersøkelsen har omfattet Byrådslederens kontor, Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester, Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Bydel Søndre Nordstrand og Utdanningsetaten.

Saksbehandlingstiden synes gjennomgående som lang. Det var eksempler på opphold i saksbehandlingen i Sentralt varslingsråd, Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester, Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Bydel Søndre Nordstrand og Utdanningsetaten uten at det var klare særegne forhold som kunne forklare dette. Det var etablert et system som bidro til at varsler ble undersøkt. Det var likevel enkelte varsler som ikke var undersøkt. Systemet la i stor grad opp til at saksbehandlingen foregikk i underliggende virksomheter. Dette ga risiko for ulik behandling av varslene på tvers av kommunens virksomheter. Det var utarbeidet rutiner som kunne bidra til at habilitet ble vurdert. Det var likevel en sak der Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester ved involvering av en bydel ikke sikret en habil behandling av varslene rettet mot bydelsdirektøren.

Kommunerevisjonen har mottatt uttalelse til rapporten fra byrådslederen, byråden for oppvekst og kunnskap, Byrådsavdelingen for helse, eldre og innbyggertjenester, Bydel Søndre Nordstrand og Utdanningsetaten. Alle varslet relevante tiltak. Byrådsavdeling for eldre, helse og innbyggertjenester varsler tiltak til en av Kommunerevisjonens tre anbefalinger. Kommunerevisjonen merker seg at byrådsavdelingen ikke mener det er behov for tiltak for å sikre habilitet i saksbehandlingen og at byrådsavdelingen ikke synes å ha vurdert tiltak knyttet til anbefalingen om å sikre likebehandling på tvers av virksomheter. Ut fra det byrådsavdelingen skriver, legger Kommunerevisjonen til grunn at dette blir vurdert på nytt etter at bystyret har behandlet saken.

Vi skal behandle rapporten i første møte i Kontrollutvalget, og jeg tar gjerne i mot innspill. Her finnes det opplagt forbedringspotensiale.

 

You have no rights to post comments