Offentlig styring

Bydelene: Vettet er jevnt fordelt

Jeg leser med interesse intervjuet med Høyres gruppeleder i bystyret – Bård Folke Fredriksen – i Ullern Avis/Akersposten 12. januar. Og mens SV legger til grunn at vettet er sånn noenlunde jevnt fordelt i denne byen, ser det ut til at Høyre-politikeren forutsetter at kloke beslutninger må fattes i Oslo Rådhus og bystyret.

Men svaret kan også være det motsatte; å bygge ned den stadige voksene Staten. Flytte beslutninger nedover. Fra Staten og til fylker og kommuner. Og for Oslos del: flytte administrative ledd, folkevalgt ansvar og ennå flere beslutninger ut fra Rådhuset og til nærmiljøet i bydelene, skriver Ivar Johansen.


Bydelene: Vettet er jevnt fordelt

Av Ivar Johansen, bystyremedlem for SV

Jeg leser med interesse intervjuet med Høyres gruppeleder i bystyret – Bård Folke Fredriksen – i Ullern Avis/Akersposten 12. januar. Og mens SV legger til grunn at vettet er sånn noenlunde jevnt fordelt i denne byen, ser det ut til at Høyre-politikeren forutsetter at kloke beslutninger må fattes i Oslo Rådhus og bystyret.

Høyre sier at ”Norge er i utgangspunktet overadministrert. Vi trenger ikke flere forvaltningsnivåer”. Svaret på dette kan være det som bl.a. Høyre har stått i spissen for på nasjonalt plan: å flytte beslutning og ansvar oppover. At ansvar for sykehus, rusomsorg, barnevern flyttes fra lokale folkevalgte nivåer, og opp til Staten. Og ikke bare det; men flyttes videre ut til foretak og bedrifter uten folkevalgt kontroll. Oslos folkevalgte er derved i praksis uten innflytelse på utvikling og drift av sykehustilbudet til byens befolkning.

Også i Oslo har Høyre tilsvarende stått for sentralisering; bydelene ble fratatt ansvar for skolefritidsordningene. Og sist: ved at Høyre og Fr.P. sloss for å flytte ansvar for drift av sykehjem fra bydelene og over til sentrale kommunale foretak.

Men svaret kan også være det motsatte; å bygge ned den stadige voksene Staten. Flytte beslutninger nedover. Fra Staten og til fylker og kommuner. Og for Oslos del: flytte administrative ledd, folkevalgt ansvar og ennå flere beslutninger ut fra Rådhuset og til nærmiljøet i bydelene. Drift av grunnskolen er et godt eksempel på ansvar som opplagt bedre kan forvaltes i bydelene. Derved får en god samordning av tiltak for barn og unge, og et helhetlig ansvar for barnehager, skolefritidsordninger, barnevern, fritidsklubber og skole. Det kan gi en svært god synergieffekt, og en kvalitativt bedre skole.

Høyre ønsker seg ikke bydelsutvalg ”som henter sin autoritet nedenfra”, direkte fra bydelens innbyggere ved valg. For SVs del tror vi nettopp det er særs viktig kvalitet at bydelspolitikere som skal forvalte beslutninger til bydelsinnbyggernes beste nettopp har sin autoritet nedenfra. Ved at det er velgerne selv som har valgt dem, og at de ikke er utpekt gjennom forhandlinger i de lukkede rom i Rådhuset.
 

Det er bra med kort vei mellom den som beslutter og den som berøres av en beslutning. Direktevalgte bydelspolitikere vil skape mer nærhet mellom innbyggerne og beslutningstakerne. Direktevalg vil skape større engasjement, og ikke minst: bydelsutvalgets sammensetning vil bedre avspeile de prioriteringer og den politikk bydelens innbyggere ønsker. Det er naturlig at velgerne i Vestre Aker prioriterer annerledes enn velgerne i Gamle Oslo. I demokratiets navn må vi tåle noen av de forskjeller dette skaper.

Bård Folke Fredriksen er bekymret for det han omtaler som ”gjenstridigheten i det politiske system”. Det er i så fall vel så mye bystyret som her måtte være problemet, og som er den ”gjenstridige”. Gjenstridigheten består da at en ikke er innstilt på å lytte, og legge avgjørende vekt på, hva lokalmiljøet/bydelspolitikerne mener. Og jeg merker meg at svært mange av Høyres bydelspolitikere ønsker både direktevalg til bydelsutvalgene og skole til bydel. Men Bård Folke Fredriksen og sentrale Høyrepolitikerne stritter i mot og tør ikke bevege seg ut av tvangstrøya og sin noe sedate og konservative rolle. Slipp dere løs. Vær litt mer dristige!!

(Akersposten 2. febr. 2005)


Legg til kommentar