Offentlig styring

Når politikerne ikke velges

Høyres fremste politiker i hovedstaden, byrådsleder Erling Lae, uttaler i Dagsavisen 22. juni at han prinsipielt er mot å avholde folkeavstemninger. ”Slike avstemninger hører ikke hjemme i vårt styringssystem. Vi har et representativt demokrati, der det er politikernes jobb å ta ansvar. Så får heller velgerne kaste oss ved neste valg, dersom de ikke er fornøyd med den jobben vi har gjort.” Hvorfor gir ikke bystyret da bydelens innbyggere mulighet til selv å velge - og kaste - sine egne politikere, undres Ivar Johansen.

Når politikerne ikke velges

Av Ivar Johansen, bystyremedlem i Oslo (SV)
 

Høyres fremste politiker i hovedstaden, byrådsleder Erling Lae, uttaler i Dagsavisen 22. juni at han prinsipielt er mot å avholde folkeavstemninger. ”Slike avstemninger hører ikke hjemme i vårt styringssystem. Vi har et representativt demokrati, der det er politikernes jobb å ta ansvar. Så får heller velgerne kaste oss ved neste valg, dersom de ikke er fornøyd med den jobben vi har gjort.”


I Oslo er det imidlertid mange ikke-valgte politikere som fatter helt vitale beslutninger for folks hverdag. Hoveddelen av velferdsproduksjonen i Oslo skjer i de enkelte bydeler. Gjennom et kriteriesystem fordeler bystyret nærmere 7 milliarder kroner til de 25 bydeler. Det tilligger bydelsutvalgene å fordele disse midler til viktige velferdstiltak innenfor bl.a. eldreomsorg, helse, sosialkontor, barnevern, barnehage, og fritidstiltak til barn og unge.


Ofte står det strid om de prioriteringer bydelsutvalgene foretar, som det også gjør ved de prioriteringer og beslutninger som foretas i bystyret. Forskjellen er at ”velgerne kan kaste” bystyrepolitikere som gjør en dårlig jobb, mens bydelspolitikerne er avskjermet fra velgernes dom.


SV har ønsket direktevalg til alle bydelsutvalg. Temaet var til behandling i siste bystyremøte. Men Høyres gruppeleder argumenterte – som byrådsleder Lae vedrørerende folkeavstemninger – på prinsipielt grunnlag mot direktevalgte politikere i bydelsutvalgene. Og bystyrets borgerlige flertall ville ha det slik. Dermed vil det fortsatt være slik at bydelsbefolkningen i Oslo ikke skal få lov til å velge sine egne politikere. De skal utpekes gjennom lukkede forhandlinger og hestehandel partiene i mellom i Oslo Rådhus.


(Dagsavisen 6. juli 2002)


Legg til kommentar