Offentlig styring

Åpenhet mellom velger og folkevalgt

Bystyret har opprettet et register hvor folkevalgte bl.a. skal registrere sine økonomiske eierinteresser slik at offentligheten har muligheten for å kontrollere at politikernes private interesser ikke kolliderer med de sakene de er med på å behandle i bystyret. Det er underlig å se hvordan Venstrepolitikeren ønsker å skjerme seg mot åpenhet og innsyn i forhold til sine velgere. For de samme velgerne må i mange sammenhenger tåle offentlighetens lys i forhold til hva de gjør, skriver Ivar Johansen.Åpenhet mellom velger og folkevalgt

Av Ivar Johansen

Bystyret har opprettet et register hvor folkevalgte bl.a. skal registrere sine økonomiske eierinteresser slik at offentligheten har muligheten for å kontrollere at politikernes private interesser ikke kolliderer med de sakene de er med på å behandle i bystyret.


«- Jeg vil ikke la meg registrere i registeret over bystyremedlemmers økonomiske interesser. Vi i Venstre er for mest mulig åpenhet, men vi må ivareta enkeltindividers interesser. Det er altfor mye grafsing i den private sfæren og for mye grafsing i offentlige personers interesser, « uttalte Venstres Terje Bjøro (bl.a. aktiv i bydelsutvalget på Røa) i bystyret forleden.


Det er underlig å se hvordan Venstrepolitikeren ønsker å skjerme seg mot åpenhet og innsyn i forhold til sine velgere. For de samme velgerne må i mange sammenhenger tåle offentlighetens lys i forhold til hva de gjør:


- selskapenes aksjeprotokoller er offentlige
- ligningsprotokollene legges ut hver høst
- alle dommer fra rettsapparatet er offentlig tilgjengelig


Jeg har sett masser av mediaoppslag med bakgrunn i disse offentlige registre. "Grafsing", for å bruke Bjøros begrep. Jeg har ikke sett noe Venstreinitiativ om at alle dommer fra rettsapparatet heretter skal være hemmelige eller at aksjeprotokollene ikke lenger skal være offentlige.

Eller er det slik at Venstre mener at folkevalgte har mer legitimt behov for å bli skjermet mot borgernes innsyn enn de hundretusener av aksjeeiere?

Så langt jeg kan huske er registeret over folkevalgtes økonomiske eierinteresser opprettet med støtte fra Venstre, både i bystyret og
Stortinget. Jeg har trodd at dette har vært utfra Venstres genuine profil på at partiet ønsker en maksimalt åpen offentlig forvaltning. Dette dreier seg ikke bare om rene inhabilitetsspørsmål, men også å ha åpenhet om mulige rollekonflikter.

Jeg vil illustrere dette med Terje Bjøro selv. Som Venstrepolititiker mener Bjøro mye om skolespørsmål, både i media og i bystyresalen. Bl.a. 18. mai i år uttaler han seg om skolespørsmål i Aftenposten, titulert som «bystyremedlem for Venstre». Som Venstrepolitiker mener han en masse utmerkete ting om det offentlige skolevesen. Men det velgerne samtidig burde ha krav på  full åpenhet om er at den samme Venstrepolitikeren er rektor ved PrivatGymnas A/S. Kanskje har han også aksjer i det samme selskapet, og slikt sett økonomiske interesser i privatisering innenfor skole og utdanning.

I Oslo Venstres valgprogram heter det (sitat): "Det er i dag ikke alltid like lett å vite om det er på borgernes eller andres vegne at politikerne snakker og handler". Klokt sagt, og det er nettopp for å bidra til å skape klarhet i dette at så vel Oslo bystyre som Stortinget er enige om at det kan være fornuftig å ha åpenhet om forhold som kan ha betydning for å vurdere mulige habilitets- og interessekonflikter.

Jeg minner om hvordan situasjonen var før slike registre ble etablert. Ta et eksempel:  Daværende stortingsrepresentant Kåre Willoch som - samtidig som han var heltids stortingsrepresentant - fikk i hopetall av år utbetalt lønn fra Rederiforbundet. Det var pressen som måtte grave fram den opplysningen.

Oslo Venstre og Bjøro gikk i 1995 til valg på parolen "Du er sjefen",- altså at det er velgerne som bestemmer. Det er overraskende at Venstrepolitikere ikke da også har en maksimal åpenhet mellom velgerne og partiets folkevalgte.

(Akersposten 29. okt. 1999)


Legg til kommentar