Offentlig styring

Når folkevalgte lar seg kjøpe

Hvis en privatperson eller næringsdrivende "blir tatt" i å ha betalt penger til et bystyremedlem for å få en avgjørelse i en retning som var gunstig for ham, ville dette blitt ansett som bestikkelse og korrupsjon. Men hva hvis den som betaler pengene er et annet partis bystyregruppe? Hva om et partis bystyregruppe tar imot større pengebeløp for å støtte valget av en bestemt ordførerkandidat? Jeg vil tro de fleste vil hevde at dette er å overskride grensen for det akseptable. Men ikke partiene Høyre og Venstre i Oslo bystyre, skriver Ivar Johansen.

Når folkevalgte lar seg kjøpe

Av Ivar Johansen, bystyremedlem i Oslo for SV
 
I Aschehoug og Gyldendals store ettbindsleksikon står følgende under stikkordet bestikkelse: "Gi eller tilby gave eller annen fordel for å oppnå en urettmessig fordel for seg selv".

Hvis en privatperson eller næringsdrivende "blir tatt" i å ha betalt penger til et bystyremedlem for å få en avgjørelse i en retning som var gunstig for ham, ville dette blitt ansett som bestikkelse og korrupsjon.

Men hva hvis den som betaler pengene er et annet partis bystyregruppe? Hva om et partis bystyregruppe tar imot større pengebeløp for å støtte
valget av en bestemt ordførerkandidat? Jeg vil tro de fleste vil hevde at dette er å overskride grensen for det akseptable.

Men ikke partiene Høyre og Venstre i Oslo bystyre. 14. oktober underskrev Fritz Huitfeldt på vegne av Høyres bystyregruppe og Leon Bodd på vegne av Venstres bystyregruppe en avtale hvor partiet Venstre forpliktet seg til å stemme for en ordfører fra Høyre, varaordfører fra
Fr.P. og et byråd fra Høyre, mot at Høyres bystyregruppe forpliktet seg til å betale Venstre 2.480.000 kroner.

Det er ikke juridisk korrekt å bruke begreper som korrupsjon og bestikkelse om dette. Men det som er rimelig klart er at partiet Venstre her mottar betydelige økonomiske fordeler for å stemme på en bestemt måte i bystyret. Og avtalemessig er forpliktelsene til en bestemt stemmegivning og de økonomiske fordeler knyttet tett sammen, gjennom to avtaler underskrevet samme dag.

Norge sender valgeksperter til land i den tredje verden for å overvåke at valgene skjer for eksempel uten at stemmer blir kjøpt for penger. Men i Oslo Rådhus er Høyre så sugen på makt at de setter av betydelige kjøp for å kjøpe stemmer i bystyresalen. Og partiet Venstre lar seg kjøpe. Her må tydeligvis mye være glemt siden korrupsjonsskandalene for 10 år siden. Professor Eivind Smith og hans statlige granskningsutvalg kunne nok med hell hatt gjenoppfriskningskurs for Høyre og Venstres bystyregrupper.

2. nov. 1999


Legg til kommentar