Offentlig styring

Kunnskap er makt

Kunnskap er makt, er det noe som heter. I det lukkede Oslo Rådhus skal ikke engang det enkelte bystyremedlem få de opplysninger de trenger
for å utføre det verv velgerne har satt dem til.  Om Høyres byrådsleder får det som han vil.

Kunnskap er makt

Av Ivar Johansen, SV’s bystyregruppe

Oslo bystyre er kommunen øverste folkevalgte organ, og fatter beslutninger av vital betydning for byens innbyggere. Det kan være svært  
vært kompliserte saker. Det kan gjelde saker hvor forskjellige fagmiljøer er uenige eller kanskje også saker hvor det foreligger motstridende interesser.

Det er byrådet som forbereder sakene til bystyret, et byråd som normalt har sitt parlamentarisk grunnlag i bystyrets flertall. Dette byrådet siler ut de informasjoner byrådet mener bør være av interesse for bystyret. Av og til har vi sett at denne informasjonen (bevisst eller ubevisst) har vært mangelfull og for selektiv. Der det foreligger sterke innvendinger fra fagetat eller fagmiljøer kan dette helt mangle i saksframstillingen.

En skulle jo forutsette at bystyremedlemmene burde ha krav på å få tilgang til alle relevante saksdokumenter i saken, og uten problemer få tilgang til dette. Alle bystyrepartienes gruppeledere (unntatt Høyre) skriver i en innstilling dette: «det er helt vesentlig i et parlamentarisk system å sikre mindretallet de samme muligheter for å sette seg grundig inn i de saker som er til behandling som de muligheter byrådet har».

Men Høyres byrådsleder Fritz Huitfeldt er uenig. Så lett skal det ikke være for våre folkevalgte å få informasjonen de trenger for å gjøre jobben som bystyremedlem. I et strengt brev til bystyrets forretningsutvalg ber byrådslederen om at vedtak om innsyn i dokumenter, som ikke ellers er offentlige, skal fattes ved flertallsvedtak i bystyret. Med andre ord: han mener at byrådets eget parlamentariske grunnlag i bystyret skal bestemme hvilke opplysninger bystyreopposisjonen skal få tilgang til.

Kunnskap er makt, er det noe som heter. I det lukkede Oslo Rådhus skal ikke engang det enkelte bystyremedlem få de opplysninger de trenger
for å utføre det verv velgerne har satt dem til.

(Aftenpostens aftennummer 9. mars 1999)


Legg til kommentar