Offentlig styring

Kommunereformer kan svekke kontrollen

Det vil være paradoksalt om kommunale reformer svekker både kommunestyrenes mulighet til innflytelse på kommunale bedrifter og kommunale kontrollutvalgs innsyn i forvaltning av de kommunale midler, med utgangspunkt i "oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater", skriver Ivar Johansen (sv), medlem av Oslo kommunes kontrollutvalg, i en kronikk i Aftenposten.

Les mer;
Kommunereformer kan svekke kontrollen