Offentlig styring

Omsorgsbygg: Dårlig svar fra byråden

Byutviklingsbyråd Merete Agerbak-Jensen kom på gyngende grunn da hun i går måtte svare i bystyrets finanskomité om byggeskandalen i Oslo. SVs Ivar Johansen ville ha klart svar på om kommunen kunne holde tilbake penger fra byggmester Harald Langemyhr for å sikre at de polske arbeiderne får de pengene de har krav på. Oslo Bygningsarbeiderforening har varslet lønnskrav på inntil 4 millioner kroner mot byggmesteren, og krever at kommunen holder pengene tilbake inntil Langemyhr har dokumentert at lønnsutbetalingene er i orden. Foreningen sier den har dokumenter som viser at ansatte hos Langemyhr ikke får overtidsbetaling og feriepenger. Byutviklingsbyråden svarte at utbetaling av lønn er et forhold mellom arbeidstager og arbeidsgiver, men kom dårlig fra det hele da hennes kollega, finansbyråd Stian Berger Røsland, like etterpå sa at på kommunale og statlige regler tilsier at penger kan holdes tilbake for å sikre lønnsutbetaling til arbeiderne. Ifølge reglene kan to ganger det utestående beløpet holdes tilbake. Johansen påpekte straks at det var uoverensstemmelse mellom de to svarene, skriver Aftenposten.

Les mer i Aftenposten

Legg til kommentar