Offentlig styring

Rødgrønn regjering redder Oslo

10. november la den rødgrønne regjeringen frem et statsbudsjett som gjorde den vanskelige økonomiske situasjonen i Oslo betydelig bedre. Den nye regjeringen sørget for hele 364 millioner sårt tiltrengte kroner til Oslo. Dette er gode nyheter for Oslos borgere. For uten disse ekstra pengene ville situasjonen vært svært vanskelig for H/Fr.p-byrådet, et byråd som ikke har foretatt seg noen ting på egen hånd for å bedre Oslos økonomi. Tvert i mot.

Byrådet har ønsket å selge Oslo kommunes eierandeler i energisektoren, bl.a. i Hafslund, men et flertall i bystyret har stemt dette ned to ganger. Eierskapet gir Oslo kommune en anslått inntekt på 580 millioner kroner i år, og det budsjetteres med en inntekt på 625 millioner kroner neste år. Dette er penger byrådet egentlig ville frasi seg, skriver Tom Pape (Ap og Ivar Johansen (SV) i Aftenposten.

Rødgrønn regjering redder Oslo

Av Tom Pape (a) og Ivar Johansen (sv), medlemmer av bystyrets finanskomité


Hovedstadsøkonomi.

10. november la den rødgrønne regjeringen frem et statsbudsjett som gjorde den vanskelige økonomiske situasjonen i Oslo betydelig bedre. Den nye regjeringen sørget for hele 364 millioner sårt tiltrengte kroner til Oslo. Dette er gode nyheter for Oslos borgere. For uten disse ekstra pengene ville situasjonen vært svært vanskelig for H/Fr.p-byrådet, et byråd som ikke har foretatt seg noen ting på egen hånd for å bedre Oslos økonomi. Tvert i mot.

Byrådet har ønsket å selge Oslo kommunes eierandeler i energisektoren, bl.a. i Hafslund, men et flertall i bystyret har stemt dette ned to ganger. Eierskapet gir Oslo kommune en anslått inntekt på 580 millioner kroner i år, og det budsjetteres med en inntekt på 625 millioner kroner neste år. Dette er penger byrådet egentlig ville frasi seg.

Langsiktig tenkning.

I årene fremover vil Oslo kommune ha en stabil inntekt fra sine eierandeler i energisektoren, og det er derfor viktig å videreutvikle dette eierskapet, fremfor å selge unna for en kortsiktig gevinst. Dersom utbytteanslaget holder for neste år, vil kommunen ha tjent nesten 1,4 mrd. kroner siden byrådet forsøkte å selge Hafslund i mai 2004 for 5,4 mrd. kroner. Da er det ikke mange år til en har tjent inn hele salgsgevinsten. Dette viser at byrådet først og fremst styrer etter markedsliberalistisk ideologi, og ikke lenger ser hen til hva som er den økonomisk langsiktige og beste løsningen for Oslo kommune.

Byrådet har foreslått å selge kommunal eiendom for 750 millioner kroner neste år. Dersom det klarer det, har det solgt eiendom for ca 12 milliarder kroner siden 1997. Slik selges store grunnverdier og tomtereserver unna i stort tempo, og byrådet, med hjelp fra Venstre og Kr.F. fratar på denne måten kommunen både økonomisk og arealmessig handlefrihet.

Det hadde for eksempel vært betydelig lettere å gjennomføre barnehagereformen i tide dersom kommunen hadde hatt en tomtereserve. Byrådet velger å selge eiendomsmasse fremfor å utvikle denne selv, noe som fratar kommunen muligheter til å opparbeide hensiktsmessig eiendom for fremtidig bruk.

Ap. og SV frykter at byrådet fører en økonomisk politikk som på sikt vil frata kommunen økonomisk handlefrihet og føre til dramatiske nedskjæringer i tjenestetilbudet. Når eiendom selges og andre inntektsposter forsøkes solgt uten at byrådet foretar seg noe nytt for å styrke kommunens inntjening ut over å låne mer penger, er det grunn til å være engstelig. Men Høyre-/Fr.p.-byrådet er nok fornøyd med å lene seg tilbake og regne med at den rødgrønne regjeringen vil redde dem igjen. Da får Oslos borgere håpe at denne regjeringen blir sittende lenge.

Eiendomsskatt i vente.

Men etter kommunevalget i 2007 kan det bli forandringer. Med en mer fornuftig og langsiktig kommunal eiendomsforvaltning, en videreutvikling av kommunens eierskap i energisektoren og utskrivning av en moderat eiendomsskatt, vil kommunen få en betydelig mer robust og forutsigbar økonomi. Alle større byer i Norge har innført eiendomsskatt, og det er ikke uten grunn. Eiendomsskatten kan forholdsvis enkelt tilpasses kommunens inntektsbehov slik at de som har minst penger å rutte med, ikke betaler for mye. Den har med andre ord en meget god omfordelingseffekt.

Slik vil Ap. og SV unngå at Oslo kommune systematisk bygges ned til en fattig minimumskommune, og heller satse på å bygge opp en økonomisk robust kommuneøkonomi for å sikre et godt og helhetlig tjenestetilbud også i fremtiden.

(Aftenposten 29. okt. 2005)