Offentlig styring

Kommune og stat må si nei til sosial dumping

Vi vil ha et velfungerende og sunt arbeidsliv der folk ikke blir utnyttet fordi de er født i land der arbeidsledigheten er høyere, og arbeidsstandarden lavere, enn i Norge. Derfor er det viktige at offentlig sektor, både på kommunalt og statlig nivå, har tydelige anbudsregler om at firmaer som utfører arbeid for det offentlige ikke kan tilby sine ansatte lønns- og arbeidsvilkår som er dårligere enn norsk tariffavtale for samme bransje, skriver Ivar Johansen i Fri Fagbevegelse.

Kommune og stat må si nei til sosial dumping

Av Ivar Johansen, bystyremedlem i Oslo (SV)

Vi vil ha et velfungerende og sunt arbeidsliv der folk ikke blir utnyttet fordi de er født i land der arbeidsledigheten er høyere, og arbeidsstandarden lavere, enn i Norge.

Vi vil ha et samfunn der alle bidrar. Der næringslivet og de som arbeider betaler skatt og der det blir nok penger til skoler og helse og det som skal til av fellesskapsløsninger.

Vi vil ha seriøs konkurranse mellom seriøse aktører. Dersom vi ikke slår sterkere til mot arbeidsgivere som forsøker å drive med lavere lønnsnivå og arbeidsstandarder gir vi disse et konkurransefortrinn framfor de arbeidsgivere som driver ordentlig. Det er ikke sunn konkurranse.

Arbeidsmarkedet er et av de samfunnsområdene der det er tydeligst at det finnes interessekamp og motstridende interesser. Mellom på den ene siden arbeidsgiverne og høyresiden i politikken som ofte vil ha jobben gjort billigst mulig slik at det bli mest mulig penger igjen i overskudd, og på den andre siden de ansatte som vil ha betalt for innsatsen for å ha råd til å forsørge seg sjøl .
 
SV vil selvsagt vise solidaritet. SV er for at arbeidere fra de ti nye medlemslandene i EU skal få komme til Norge for å arbeide. SVs innvandringspolitikk er åpen og inkluderende. Men vi tror ikke vi får vellykket sameksistens ved å la markedet rå fritt.

Men ingen er tjent med at arbeidsgiverne bruker denne situasjonen til å svekke de lønns- og arbeidsvilkår som er forhandlet fram av fagbevegelsen i hundre år. I stedet for å la den sterkestes rett råde må vi ha et system som bedre ivaretar ordinære rettigheter. Vi vil ikke ha nedbygging av kontrollsystemer. Vi vil ha opprusting og samordning.

Sosial dumping henger ofte sammen med brudd på arbeidsmiljøloven og forsøk på skattesnyteri blant annet ved hjelp av ”svart” arbeid. Den samordnede innsats kemnerkontoret og andre offentlige instanser har gjort mot utelivsbransjen, byggebransjen og taxibransjen viser at er det mye snusk. Både arbeidstakere, seriøse arbeidsgivere og offentlige myndigheter må samarbeide for å få slutt på sosial dumping.

På mange måter handler dette om våre holdninger:
Skal noen gjøre de jobbene nordmenn ikke vil ha til luselønner?

Er det OK at jeg selv eller naboen bruker svart arbeidskraft til å pusse opp huset?Selvsagt ikke. Dette er å stjele fra fellesskapet. Dette er å undergrave fellesskapsløsninger, som er helt grunnleggende forutsetninger for et velferdssamfunn. Det er viktig at vi organiserer storsamfunnet slik at vi ikke undergraver de seriøse arbeidsgivere – som er i stort flertall - ved å gi  konkurransefortrinn til de som driver med sosial dumping eller svart arbeid.

Derfor er det viktige at offentlig sektor, både på kommunalt og statlig nivå, har tydelige anbudsregler om at firmaer som utfører arbeid for det offentlige ikke kan tilby sine ansatte lønns- og arbeidsvilkår som er dårligere enn norsk tariffavtale for samme bransje.

(Fri Fagbevegelse 25. nov. 2005)

Legg til kommentar