Offentlig styring

Rengjøring eller "en hvit tornado"?

Det er flott å se hvor uhemmet Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Bård Folke Fredriksen, skryter av at det Høyre-dominerte byrådet følger opp bystyrets pålegg til byrådet om å fremme sak for Oslo bystyre om prøveprosjekter på servicegarantier (Aftenposten aften 6. februar).

Han gjør det med en så sterk innlevelse at en skulle tro at bystyrets vedtak var initiert av Høyre. Men i sin iver har han vel i farten glemt at bystyrets vedtak kom til på initiativ fra meg, skriver Ivar Johansen i en kommentar i Aftenposten.

Rengjøring eller "en hvit tornado"?

Av Ivar Johansen, bystyremedlem for SV


Det er flott å se hvor uhemmet Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Bård Folke Fredriksen, skryter av at det Høyre-dominerte byrådet følger opp bystyrets pålegg til byrådet om å fremme sak for Oslo bystyre om prøveprosjekter på servicegarantier (Aftenposten aften 6. februar). Han gjør det med en så sterk innlevelse at en skulle tro at bystyrets vedtak var initiert av Høyre.

Men i sin iver har han vel i farten glemt at bystyrets vedtak kom til på initiativ fra meg. Han har vel også glemt at da finanskomiteen behandlet forslaget stemte Høyre og Kristelig Folkeparti i mot, selv om partiene snudde når saken kom til avstemning i bystyret. På samme måte som Høyre-byrådet også stort sett bare framførte motforestillinger mot servicegarantier den gang byrådet la fram sak om serviceerklæringer.

SV anser ethvert initiativ som bidrar til et mer forutsigbart og forpliktende tjenestetilbud for byens befolkning som bra. Og vil selvsagt støtte det. Særlig når forslagene blir til på bakgrunn av våre egne forslag i Oslo bystyre.

Men når Høyres gruppeleder framstiller byrådets forslag som "tøffe" synes jeg nok Høyre framstår som rimelig slapp. Og la meg da gjerne ta forslaget vedrørende bydel Grefsen/Kjelsås: Bydelen skal garantere mottagere av hjemmetjenester at renhold skal være utført innen avtalt tid. Hvis ikke, utbetales automatisk 200 kroner. Men 90 år gamle Anna trenger å få rengjort leiligheten, og det hjelper henne lite å få penger i stedet for rengjøring. Kanskje rekker det til en flaske Ajax, men jeg tror ikke på reklamen om at setter du fram den flyr det en "hvit tornado" gjennom huset.

Hvis Høyre hadde vært "tøffe", og ville hjulpet Anna, hadde forslaget i stedet vært:  Dersom hjemmehjelpen uteblir kan hun - på bydelens regning - rekvirere rengjøring fra annet hold. For eksempel fra et privat firma. Et slikt forslag ville løse Annas problem, og det ville samtidig føre til at bydelen skjerpet seg. Det ville være å følge i Oslo Sporveiers spor; dersom T-banen uteblir, og du blir mer enn 20 minutter forsinket, kan du rekvirere drosje på Sporveiens regning.

Kanskje SV - på vegne av byens innbyggere - igjen må heve lista noe høyere enn det et daft Høyre-dominert byråd står for?

(Aftenposten aften 13. febr. 2002)

Legg til kommentar