Offentlig styring

Presset øker på Undervisningsbygg

Presset øker på styret i Undervisningsbygg. Politikere stiller nå spørsmålet om hvorfor ikke styret har sørget for bedre kontrollrutiner. I går var det bystyrets finans- og utdanningspolitikere som fikk høre mer om korrupsjons- og svindelsakene i Undervisningsbygg. Et viktig poeng for politikerne er hvorfor kontrollen med anskaffelser fremdeles svikter når Kommunerevisjonen allerede i 2004 kom med kraftig kritikk av innkjøpsrutinene. - Kommunenerevisjonen er krystallklar på at foretaket ikke har fulgt opp de klare anbefalinger som ble gitt i kommunerevisjonens rapport fra 2004, sier SVs finanspolitiske talsmann Ivar Johansen. Han mer enn antyder at styret må gå. Jeg tror det er best for saken at det styret som sitter nå, og som ikke ivaretok sitt tilsynsansvar, ikke er de samme som skal gjennomføre de endringene som må gjøres, sier Johansen til NRK Østlandssendingen.

Les hos NRK Østlandssendingen

Legg til kommentar