Offentlig styring

Telefonkrig!

Det har brutt ut politisk telefonkrig om det nye sentralbordet i Oslo. Grunn: Bydelene må betale «bot» hvis ansatte går på do uten å si ifra. - Hvis en hele tiden skal plotte inn når en forlater pulten sin, for å unngå gebyr, får vi fa.. ikke gjort noe annet. Gud vet hvor mye arbeidstid som vil gå tapt hvis man skal logge seg ut og inn hele tiden. Dette går over i det absurde. Det er en markedstenkning som må stanses, sier Rune Gerhardsen til VG, og tar opp saken i bystyret sammen med Venstres Ola Elvestuen og SVs Ivar Johansen. Ivar Johansen tar opp saken på første møte i bystyrets finanskomite og krever dokumentasjon på klokskapen i nyorganiseringen.

Les mer i VG

Sentralisering av sentralbordtjenesten i kommunen


Spørsmål nr. 41 av 28.07.2005 fra Ivar Johansen (SV) vedr. sentralisering av sentralbordtjenesten i kommunen:


”Jeg viser til bystyrets siste møte, hvor sentralisering av sentralbordtjeneste i kommunen, 02 180-ordningen, også var oppe.

Fra SVs side ber vi om at denne saken blir satt på kart til finanskomiteens første møte, og ber om at byrådet i forkant av dette møtet klargjør følgende:

- oversender komiteen utredninger og beslutningsgrunnlag som forelå i forkant av beslutning om å etablere ordningen
- oversender de uttalelser som ble avgitt fra kommunens bydeler og etater før beslutning

Dessuten ønskes det i forkant også klargjøring av følgende:

Jeg forutsetter at en slik beslutning er basert på at kommunen enten oppnår en økonomisk effektivisering/besparelse og/eller at en kommunen/publikum får bedre tjenester.

Jeg ber om at finanskomiteen i forkant av komiteens møte gis en skriftlig orientering som

a) viser hvordan den etablerte ordning (ferdig utbygd) gir en mer kostnadseffektiv løsning, samlet sett for kommunen. Jeg ber om at byrådet er konkret, med tall både for kommunen sentralt og virksomhetene, både før og etter nyordningen.

b) viser hvordan den etablerte ordning (ferdig utbygd) gir bedre service for publikum. Herunder vil jeg særskilt be om at det synliggjøres hvilke synspunkter de av kommunens virksomheter som i noen tid har vært knyttet til 02 180-ordningen har på ordningen, både hva gjelder økonomi for virksomhetene og kvalitet for publikum

c) avklarer følgende; er virksomhetene gitt valgfrihet i forhold til å innføre ordningen, slik at virksomheter som har ment de for egen del kan etablere billigere og bedre løsninger har fått adgang til dette?

d) beskriver hvordan løsningen endrer de ansattes hverdag på en positiv eller negativ måte. Er forslaget i forkant av etableringen drøftet med de ansattes organisasjoner, og er deres synspunkter ivaretatt i gjennomføringen? Systemet gir også muligheter for svært detaljert informasjon om enkeltansatte og deres effektivitet/adferd. Er disse spørsmål avklart med Datatilsynet og/eller Arbeidstilsynet og de ansattes tillitsvalgte?”

Legg til kommentar