Offentlig styring

Generalistkommunen

En rapport fra Agenda Utredning og Utvikling AS slår til lyd for å avlaste periferikommunene for enkelte kompetansekrevende oppgaver.

Rapporten «Bør kommunene ha forskjellige oppgaver? Generalistkommuneprinsippet og differensiert oppgavefordeling» er skrevet på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet. Rapporten er en del av departementets evalueringsoppdrag om forsøkene med differensiert oppgavefordeling og enhetsfylke. Ifølge Agenda kan dagens kommunesystem, som er basert på generalistkommuneprinsippet, gjøre det vanskeligere å møte utfordringene i offentlig sektor.

• Agenda ser det som særlig aktuelt å vurdere modeller for oppgavedifferensiering hvor større og sentrale kommuner får påfyll av flere oppgaver.

• I periferikommunene kan det være aktuelt med avlastning for enkelte kompetansekrevende oppgaver.

Kommunal- og regionalminister Erna Solberg peker på at dagens kommunestruktur i kombinasjon med økte krav til kvaliteten på offentlige tjenester aktualiserer spørsmålet om å gi kommunene ulike oppgaver. - For eksempel kan enkelte fylkeskommunale og statlige oppgaver løses på kommunenivå slik at man får mer helhetlig tjenestetilbud. Oppgavedifferensiering kan være et alternativ til interkommunalt samarbeid og lokalpolitikken kan vitaliseres, sier kommunalministeren, som viser til at det finnes en rekke forsøk med oppgavedifferensiering, sier Erna Solberg.

"De tenker nytt hver eneste dag, Erna Solberg. Legg bort pisken. La dem få jobbe i fred", heter det i en kommentarartikkel i avisa Nationen.

Last ned rapporten
Les kommentaren i Nationen

Legg til kommentar