Offentlig styring

Sykefraværet mer enn halvert: Får full lønn for 80 prosents jobb

Bærum kommune har forsøkt en ny type skiftordning hentet fra pleie- og omsorgssektoren i Sverige. Strålende resultater, også økonomiske, betyr at de ansatte fortsatt kan regne med å jobbe 80 prosent, men med 100 prosent lønn.

- Kommunens hensikt er å spare penger. Dette kan de gjøre med å redusere sykefraværet og dermed spare vikarbruk. I tillegg viser prøveprosjektet at trivselen til de ansatte og brukerne øker, sier forsker Dag Olberg i FAFO. Sammen med kollega Heidi Nicolaisen har han evaluert Bærum kommunes forsøk med 3+3-turnus. Og dette er et system han har tro på.- Ja, absolutt. I Sverige brukes dette systemet ikke bare i pleie og omsorgssektoren, sier han.Forsøket har gitt som resultat at sykefraværet er gått ned til 6 prosent. Bruk av overtid og ekstravakter er redusert. Rekruttering til faste stillinger er lettere, og ansatte opplever større jobbtilfredshet som følge av mer fleksibel arbeidstidsordning. De mest negative forhold som ble trukket fram av de ansatte, er at flere helger blir berørt av turnusen enn tilfellet var med den gamle ordningen.

Les mer i Aftenposten: Større trivsel etter ny turnusordning

Legg til kommentar