Offentlig styring

Ta bydelene på alvor

Ivar Johansen (SV) mener Oslo kommune står foran et veiskille: Skal man satse skikkelig på bydelene eller gi opp hele greia? Svaret gir han selv: Bydelene må tas på alvor. Bydelsutvalgene må få større handlefrihet og større ansvar, sier han i et intervju med Ullern Avis Akersposten.

Les mer hos Ullern Avis Akersposten