Offentlig styring

Kutter i pensjoner - skjermer seg selv

Kutter i pensjoner - skjermer seg selv Høyre-, KrF- og Venstre-byrådet vil at kommunalt ansatte i hovedstaden skal få mindre i pensjon fra neste år. Byrådet foreslår derimot ikke kutt i politikernes egne gullpensjoner: Mens kommunalt ansatte må jobbe i 30 år for å oppnå fulle pensjonsrettigheter, holder det med 16 for politikere som byrådsleder Stian Berger Røsland (H). Han har i år en årslønn på 1.111.200 kroner.

Bystyremedlem Ivar Johansen (SV) fremmet onsdag et forslag i finanskomiteen om at bystyret samtidig med kuttene for vanlige folk skal kutte også for politikerne.

Der fikk han bare støtte fra Ap, mens flertallet Høyre, Frp og Venstre sa nei. Finanskomiteen skal sluttbehandle saken i ekstraordinært møte kommende onsdag, før pensjonssaken går til bystyret. Han mener uansett at de ansattes pensjoner bør vernes.

- Det er umoralsk å kutte i pensjonen til de ansatte uten selv å gå foran med et godt eksempel og kutte i sine særskilte privilegier som politikere, sier Ivar Johansen, SV, til VG.

Les mer i VG
Fortell politikerne i bystyrets finanskomite hva du mener

Enstemmig bystyrestøtte til forslag fra meg om økt delegasjon

Enstemmig bystyrestøtte til forslag fra meg om økt delegasjon Et enstemmig bystyre støttet i siste møte et forslag fra meg om å øke fullmaktsbeløpet hvor Byrådet kan avgjøre rettstvister som ikke har presedens, fra dagens 17 millioner og økt til mitt forslag: 30 millioner. Er dette så viktig da?

Min holdning er at vi fra bystyrets side skal drive overordnet politisk styring, og at de mer kurante saker delegeres til Byrådet og fagadministrasjonen innenfor de politiske føringer bystyret ønsker å gi med på veien. Og så skal vi selvsagt kontrollere fullmaktsutøvelsen i etterkant, og eventuelt korrigere kursen.

Jeg skulle ønske at vi kom betydelig lenger her i bystyret på å delegere, slik at det kunne frigjøres tid til at bystyret i større grad får tatt de mer overordnede debattene. Vi er alt for dårlig på å få til overordnet styring fordi vi drukner i detaljsaker. Vi kunne delegert mer til Byrådet, mer nedover i forvaltningen og kanskje mer til våre egne bystyrekomiteer. Konsekvensen av at bystyret ikke i tilstrekkelig grad tar de overordnede debatter blir at det er forvaltningen som skaper den overordnede politikken gjennom sin egen praksis.

Og derfor må vi bystyret i større grad tørre å delegere.

Redusert kamp mot skatteunndragelser

Redusert kamp mot skatteunndragelserDagens Fremskrittspartis forløper var "Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep". Gjennom sine år i byrådsposisjon har Fr.P, med støtte fra Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti, et stykke på vei klart å redusere skattemyndighetenes mulighet til å kreve inn skatter og avgifter.

Over de siste 3 årene har det borgerlige bystyreflertallet gjennom effektiviserings- og rammekutt redusert Kemnerkontorets budsjettrammer med 14 millioner kroner, og med det forslag som foreligger for neste år blir det et ytterligere kutt på hele 5,2 millioner.

Bare gjennom arbeidsgiverkontrollen avdekket Kemnerkontoret i fjor hele 123,1 millioner kroner i unndratt skatt eller arbeidsgiveravgift. Antall årsverk brukt på kontroll i fjor var 34, og det betyr at hvert samlet avdekking pr. årsverk var på 3,6 millioner. Når bemanningen nå igjen må kuttes, reduseres kommunens skatteinntekter, og en viktig forutsetning for finansiering av felleskapet helse- og velferdstilbud svekkes.

For den som vil begå økonomisk kriminalitet gjennom skatte- og avgiftsunndragelser blir Oslo kommune gradvis en gunstigere kommune å være i. Du og jeg må betale regningen gjennom gradvis nedbygging av offentlige velferdstjenester.

Les hva Kemneren selv sier om budsjettkonsekvensene

Folkevalgtbasen er oppdatert

Folkevalgtbasen er oppdatertDa er folkevalgtbasen oppdatert, etter alle endringer etter høstens kommunevalg.

Folkevalgtbasen inneholder mailadresser og telefonnummere til stortingsfolk, regjeringen, ordførere, fylkesordførere og folkevalgte i de største byene. Samlet sett nærmere 1.000 folkevalgte.

Dette er det praktiske oppslagsverktøyet journalistene bruker, og som ligger på intranettet til alle store mediaredaksjoner. Men; basen er også viktig for aktive lobbyister og påvirkere fra interesseorganisasjoner og aktive samfunnsborgere ellers.

Folkevalgte skal være i folkets tjeneste, og tar selvsagt gjerne i mot innspill fra innbyggerne.

Her ligger folkevalgtbasen

Takk for tillit

Takk for tillitTakk for velgernes tillit for 4 nye år i folkets tjeneste i Oslo bystyre.

Selv om velgerne reduserte SVs gruppe fra dagens 6. til nå 4. representanter, så ga hele 1.528 personer (gjennom personlige tilleggsstemmer og slengere) beskjed om at jeg fortsatt skal ha plass i Oslo bystyre.

Særlig registrerer jeg med interesse at hele 552 personer ga beskjed om - ved slengerstemme - at selv om de ikke stemte SV denne gangen ville de at jeg skulle være deres representant. De siste dagene merket jeg med ydmykhet at det særlig blant grupper som mer enn andre merker fattigdommen og den delte byen på kroppen aktivt mobliserte for at jeg måtte fortsette i bystyret. Rusavhengige, funksjonshemmede, barnevernet, men også blant ansatte og interesseorganisasjoner som ser nødvendigheten av en mer solidarisk velferdsby.

Jeg takker for tilliten, og skal gjøre mitt for å forvalte den på en god måte, - fortsatt i folkets tjeneste.

For den som ønsker å se detaljene

4 nye år i folkets tjeneste?

4 nye år i folkets tjeneste?Jeg stiller meg til disposisjon for 4 nye år i folkets tjeneste, som medlem av Oslo bystyre. I denne kronikken har jeg formulert ti bud til en politiker som vil være i folkets tjeneste. I all beskjedenhet mener jeg nok at det nettopp er slik jeg jobber.

Og jeg blir ydmyk når f.eks. Ane Hammerø, leder i Ungdom & Fritid, på Facebook-profilen sin skriver: "oppfordrer alle, uansett politisk ståsted, å gi en slenger (evt tilleggsstemme) til Ivar Johansen - en som virkelig taler de svakes sak, og som kjemper for de som ikke har så høge stemmer selv, som feks barn og unge. Et lite kryss er mye verdt!"

Eller når Jens Petter Gitlesen, leder av Norsk Forbund for Utviklingshemmede, tilsvarende skriver på Facebook: "Jeg kjenner ikke til noen politikere som har frontet saker knyttet til bo- og livssituasjonen for mennesker med funksjonsnedsettelser i samme grad som Ivar Johansen."

Og Cato Brunvand Ellingsen i FO - Fellesorganisasjonen, som skriver: "Med de prosentene SV har for tiden, ble jeg plutselig redd for at Ivar Johansen på sjette plass på deres Oslo liste ikke skulle bli valgt. Derfor denne oppfordringen. Uavhengig av om du stemmer sv eller ikke. Bruk personstemme. For som jeg skrev i denne bloggposten i fjor; slike politikere er det Norge trenger!"

Et kommunevalg er både et partivalg og et personvalg. Du bør bruke muligheten til å gi tilleggsstemmer til kandidater som du synes utmerker seg på en spesielt positiv måte og/eller fronter saker du selv synes er viktig. Uansett hvilken partiliste du bruker, kan du gi enkeltkandidater en tilleggsstemme. Om du fortsatt ønsker meg i Oslo bystyre trenger jeg din stemme. Dersom du stemmer SV, sett kryss ved mitt navn. Dersom du stemmer et annet parti, skriv mitt navn på eget felt på stemmeseddelen.

Kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver

Kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiveJeg ønsker meg en kommune som

- tilbyr alle som ønsker det heltidsjobb og reduserer bruk av midlertidige stillinger og vikarer til et absolutt minimum
- har mer fleksible turnus og arbeidstidsordninger
- gjennom et omfattende samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner legger til rette for effektivisering, omstilling og fornyelse av tjenesteapparatet
- har kastet på dør alle kommersielle aktører, og stanset anbudsutsetting og privatisering av kommunale tjenester
- i sin innkjøpspolitikk har absolutt nulltoleranse overfor sosial dumping
- møter de ansatte som medspillere, og utnytter deres kompetanse, framfor private, eksterne, konsulenter
- delegerer fullmakter og ansvar nedover i organisasjonen,  og hvor den enkelte ansatte har myndighet og ansvar
- har foretatt en dramatisk avbyråkratisering, slik at dyktige fagfolk kan jobbe med det de er utdannet til.

Hvilke initiativ og endringer ser du som nødvendig på dette feltet?

Jeg stiller meg til disposisjon for gjenvalg og 4 nye år i Oslo bystyre i folkets tjeneste, om du ønsker meg. Oslo SV har et flott program, og gode kandidater.

Uansett hvilken partiliste du bruker, kan du gi enkeltkandidater en tilleggsstemme. Om du fortsatt ønsker meg i Oslo bystyre trenger jeg din stemme. Dersom du stemmer SV, sett kryss ved mitt navn. Dersom du stemmer et annet parti, skriv mitt navn på eget felt på stemmeseddelen.

Oslo: Skandalenes by

Oslo: Skandalenes by"Finnes det en by i Norge, ja en hovedstad (i et land vi liker å sammenligne oss med), mer skandaleridd enn Oslo? Milliardene renner ut i det ene tabbeprosjektet etter det andre. Her er en oppsummering av de siste elleville tabbene, i alfabetisk rekkefølge," skriver politisk kommentator Anne Marte Blindheim i Dagbladet i dag.

Og hun konkluderer: "Hovedstaden loddes nå ut. De blå kan prøve å overbevise oss om at de har lært av tabbene. De røde kan prøve å vise oss at de kan bedre. Men nå må det gutses litt på. Oslo fortjener bedre enn dette."

For egen del vil jeg legge til: det kunne vært skapt mye eldreomsorg, barnevern eller undervisning for de milliardene som er skuslet bort. Byens skattebetalere fortjener bedre.

Les artikkelen her

Terrordrapene: Gi ham et kraftfullt svar; bruk stemmeretten

Terrordrapene: Gi ham et kraftfullt svar; bruk stemmerettenMed sine uhyrlige terrorangrep ville Anders Behring Breivik ødelegge vårt demokrati og de sentrale samfunnsinstitusjonene.

Rekordstor deltakelse ved høstens kommunevalg vil derfor være et riktig og kraftig svar om at vi ikke lar dette skje. Til ære for de som mistet sitt liv 22. juli 2011. - Han brukte våpen, vi skal bruke stemmeretten. La valget i høst bli en manifestasjon for demokratiet vårt, sa AUF-lederen forleden.

Uansett hvilket parti du stemmer på!

Den ordinære forhåndsstemmegivningen starter i dag, 10. august.

Les mer her
Her kan du forhåndsstemme i Oslo

Politikere med tillit

Politikere med tillitKommune- og fylkespolitikere gjør en jobb det står respekt av, dessverre ser vi ikke alltid den respekten fra sentrale politikere, skriver KS-lederne Halvdan Skard og Sigrun Vågeng i en kronikk i dagens Aftenposten.

De følger bl.a. opp en uttalelse fra kommunalminister Navarsete: «Handlingsrommet til lokalpolitikarane blir mindre, dei statlege byråkratane og reguleringane fleire. Kvar for seg er det gode grunnar for at sektorstyresmaktene strammar grepet. Men samla sett blir utviklinga uheldig.»

En klok kronikk, om et viktig tema.

Les kronikken

Mye unødvendig rapportering

Mye unødvendig rapporteringHver tredje kommune mener at det de rapporterer til staten er overflødig eller lite nyttig viser en ny undersøkelse som PwC har gjennomført for KS. Selv 20% av statens representanter mener rapporteringen er overflødig eller lite nyttig. Undersøkelsen dokumenterer at kommunene bruker 700 årsverk bare til pålagt direkte rapportering til staten. I tillegg er kommunene underlagt andre statlige krav og pålegg. Totalkostnaden ved å etterleve disse er langt høyere enn rapporteringskostnadene som PwC kartlegger.

Alt for mye offentlige ressurser brukes til rapportering. Og for Oslos del kommer i tillegg den omfattende rapportering etater og virksomheter  er pålagt overfor Rådhuset og sentrale enheter. Dette er en alvorlig trussel for kommunesektoren og levering av velferdstjenester. Det er viktig med vilje og evne til å gjøre noe med dette.

Les mer her