Privatisering, marked og konkurranse

Valgfrihet: Frp og Høyre vil avvikle kommunene som demokratisk organ

Valgfrihet er et middel i en bestemt politikk. Målet er å fjerne det nåværende systemet der innbyggerne i en kommune i fellesskap og gjennom demokratiske vedtak styrer kommunene. Det skal erstattes med størst mulig marked for den private kapitalen og med færrest mulig hindringer for de velståendes mulighet til «frie valg» og utfoldelse, skriver Paul Bjerke.

Ny skandale i eldreomsorgen i Sverige

Det internasjonale omsorgsfirmaet Attendo Care har mistet driften av et omsorgshjem for eldre i Lidingö i Sverige. Kommunen har ikke lenger tillit til firmaet etter at svensk tv avslørte uverdige forhold for beboerne. Oslo kommune er Attendo Care en av aktørene innenfor hjemmetjenestene etter at Byrådet innførte såkalt fritt brukervalg, og driver også Midtåsen Sykehjem. I egenreklamen som formidles via Oslo kommunes nettsider heter det:"Vi arbeider for å gjøre din hverdag enklere og tryggere. Respekt og omsorg for deg og dine behov er grunnleggende i vårt arbeid. "Etter skandalen i Lidingö bør firmaet kanskje sette "Økonomisk fortjeneste" foran respekt og omsorg i sin egenreklame.

Les mer

"Det er kjipt hvis hjemmet mitt går konkurs"

- Det er kjipt hvis hjemmet mitt går konkurs, liksom! "Siri", som er tilbake fra en tur i slalåmbakken kaster luen sin på gulvet og slenger fra seg skoene i gangen. - Jeg vet ikke hva som skjer med meg da, jeg blir sikkert flytta langt vekk i helvete. Det er så kjipt som det kan bli, sier hun. Foreldrene til "Siri" frykter at datteren nå vil havne på en institusjon sammen med barn med rusproblemer.

Omdanning av Friluftsetatens driftsdivisjon til kommunalt foretak og vurdering av konkurranseutsetting

Konkurranseutsetting skal ”bedre kvaliteten” på Friluftsetatens virksomhet. Flott, men vi forventer da at forbedringsforslag er basert på et minimum av undersøkelse av kvaliteten på det arbeidet etaten i dag gjør. For eksempel ved at etaten selv eller eksterne konsulenter gjennomgår etaten ved å kartlegge sterke og svake sider. Og gjerne også - hvis vi skal ta brukerne på alvor - ; spørre hva Friluftsetatens brukere mener. Byrådsaken er kjemisk fri for et slikt perspektiv, understreket jeg da bystyret behandlet konkurranseutsetting av Friluftsetatens virksomhet.

Kommunal konkurranse Oslo KF

Anbudsordningen kan jo også ha i seg at anbydere underbyr hverandre og leverer for gode anbud, for å skvise konkurrenter ut av sektoren. Anbud de selv ikke er i stand til å drifte etter om de samtidig skal opprettholde tilstrekkelig kvalitet. Asplan skriver i sin evaluering at marginene til leverandørene ble for dårlig, og at en i framtida ikke vil kunne oppnå samme kostnadsreduksjon. Asplan anbefaler derfor sterkt kommunen å dempe fokuseringen på pris i kommende konkurranseutsettingsprosesser, sa jeg bl.a. da bystyret drøftet konkurranseutsetting og foretaket "Kommunal Konkurranse".

Årsberetning og regnskap 2002 - Oslo kommune holding AS

Byrådet brukte 10 millioner på å utrede salg av kommunens energiaksjer. Men som jeg sa i bystyret: H går til valg på slagordet ”Mer igjen for pengene”. 10 mill. kroner er svært mye penger. For det beløpet kunne vi for eksempel avviklet hele køen på 2 000 barn som står på venteliste til musikkskolen, og gitt de et flott fritidstilbud et helt år. 10 mill. kroner er det samlede beløp Bydel Søndre Nordstrand trenger på årsbasis for å redde 3 fritidsklubber, 2 kommunale barnehager, eldresenteret og andre viktige tiltak som er nedleggelsetruet.

Privat forslag fra Tom Pape (A) vedrørende folkeavstemning om salg av Hafslund ASA

Om tre måneder går Oslos befolkning til valglokalene, til det som vi gjerne kan kalle en folkeavstemning, et kommunevalg. I det organ som har lengre erfaring og tradisjon rundt det parlamentariske styringssystemet, Stortinget, er det alminnelig forståelse for at særs viktige, kontroversielle saker ikke blir trumfet gjennom kort tid før et valg. I noen saker er det endog lovfestet at så ikke skal skje. Grunnlovsendringsforslag skal framsettes i én stortingsperiode, men ikke behandles og avgjøres før i neste stortingsperiode. I dette ligger det en alminnelig respekt for å lytte til velgerne, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet spørsmål om folkeavstemning om evt salg av kommunens Hafslundaksjer.

Kjøp og virksomhetsoverdragelse av Nordstrandhjemmet

I løpet av kort tid har Høyrebyrådet fremmet hele 4 saker for bystyret om kommunalisering av sykehjem drevet av menigheter og frivillige organisasjoner. Det er ikke mange måneder siden vi har hatt både Røde Kors sitt sykehjem på Ullern, Fagerborghjemmet og Uranienborghjemmet. Og nå altså Nordstrand menighet. For SVs del synes vi dette er svært uheldig, sa jeg bl.a. i bystyret.