Privatisering, marked og konkurranse

Kjøp og virksomhetsoverdragelse av Nordstrandhjemmet

I løpet av kort tid har Høyrebyrådet fremmet hele 4 saker for bystyret om kommunalisering av sykehjem drevet av menigheter og frivillige organisasjoner. Det er ikke mange måneder siden vi har hatt både Røde Kors sitt sykehjem på Ullern, Fagerborghjemmet og Uranienborghjemmet. Og nå altså Nordstrand menighet. For SVs del synes vi dette er svært uheldig, sa jeg bl.a. i bystyret.

Konkurranseutsetting av driften ved Oppsalhjemmet og hjemmetjenesten i bydelen

Så ser vi det igjen;  byrådet går på ren autopilot: konkurranseutsetting er løsning på det meste.  Sist behandlet vi konkurranseutsetting av Midtåsen sykehjem, og mange av oss stresset gang etter gang byrådet på hva vi har lært av skandalen rundt Vindern Bo- og Servicesenter. På tross av gjentatte skriftlige spørsmål fra partier i finanskomiteen kunne ikke byrådet påvise en eneste lærdom, sa jeg bl.a. da bystyret vedtok å konkurranseutsette Oppsalhjemmet.

Etablering av drift ved nye Midtåsen sykehjem i bydel Nordstrand ved kjøp av tjenester etter konkurranse

I den Kr.F-styrte kommune hopper den ene humanitære og diakonale organisasjon etter den andre av karusellen. De vil ikke lenger drive sykehjem og velferdstiltak. De hevder at den borgerlige styrte kommune gjennom sin måte å organisere konkurransevirkemiddelet på ikke gir tilstrekkelig stabilitet og forutsigbare driftsvilkår. Derfor trakk Røde Kors seg på Ullern, Uranienborg Menighet ga opp, Frelsesarmeen på Bestumhjemmet, Nordstrand Menighet gir opp Nordstrandhjemmet og Fagerborg Menighet Fagerborghjemmet,sa jeg bl.a. da bystyret vedtok å konkurranseutsette Midtåsen sykehjem.

Faglig plattform for innføring av brukervalg i Oslo kommune

Å være kunde i et fritt marked er sannelig krevende nok for oss rimelig oppegående og friske mennesker. Vi skal orientere oss om tilbud, sammenligne priser, sjekke forbrukerundersøkelser, kontrakter med tekst også med liten skrift, reklamere ved feil osv. Skal du få din rett om varen ikke holder mål må du kunne lovverket og være rimelig bestemt overfor en selger som satser alt på å avvise deg.  Sjuke 80-åringer bør ikke tvinges inn i denne kunderollen som forutsetning for å få hjemmehjelp. Brukervalgmodeller i hjemmetjenesten kan fungere utmerket for de friskeste og mest ressurssterke, men det vil – etter SV’s oppfatning – ha mange negative konsekvenser for de sykeste og mest hjelpetrengende brukerne, sa jeg bl.a. i bystyret.