Privatisering, marked og konkurranse

Årsberetning og regnskap 2002 - Oslo kommune holding AS

Byrådet brukte 10 millioner på å utrede salg av kommunens energiaksjer. Men som jeg sa i bystyret: H går til valg på slagordet ”Mer igjen for pengene”. 10 mill. kroner er svært mye penger. For det beløpet kunne vi for eksempel avviklet hele køen på 2 000 barn som står på venteliste til musikkskolen, og gitt de et flott fritidstilbud et helt år. 10 mill. kroner er det samlede beløp Bydel Søndre Nordstrand trenger på årsbasis for å redde 3 fritidsklubber, 2 kommunale barnehager, eldresenteret og andre viktige tiltak som er nedleggelsetruet.


Oslo bystyre 27. aug. 2003
Ivar Johansen, SV

Sak Årsberetning og regnskap 2002 - Oslo kommune holding AS


Ordfører,

H går til valg på slagordet ”Mer igjen for pengene”. 10 mill. kroner er svært mye penger. For det beløpet kunne vi for eksempel avviklet hele køen på 2 000 barn som står på venteliste til musikkskolen, og gitt de et flott fritidstilbud et helt år.

10 mill. kroner er det samlede beløp Bydel Søndre Nordstrand trenger på årsbasis for å redde 3 fritidsklubber, 2 kommunale barnehager, eldresenteret og andre viktige tiltak som er nedleggelsetruet.

H, KrF og V valgte i stedet å sløse bort 10 mill. kroner til advokater og dårlige økonomiske rådgivere. Byrådet skal lojalt gjennomføre bystyrevedtak. Rett nok registrerer mange av oss at den viljen til oppfølging av bystyrevedtak ikke alltid er like sterk, men la det ligge!
Men byrådet kunne ha kommet til den konklusjon de til slutt gjorde for bare en brøkdel av beløpet. Kanskje det ikke hadde vært nødvendig å bruke penger i det hele tatt.

KrF kunne ha flagget sitt standpunkt om å ikke selge til utlandet enda tidligere. Allerede før prosessen startet var det rimelig klart at i det norske energimarkedet maksimalt fantes det to aktører med tilstrekkelig økonomiske muskler. Den analysen var åpen for enhver. Byrådet kunne ha fått den gratis.

Fortun skapte seg underveis negativ kontroll over selskapet. Dessuten når finske Fortun i vinter kjøpte Orkla Hafslund sine aksjer fikk en også vite markedsverdien på Oslos Hafslund sine aksjer – 4 milliarder kroner. Derfor i sum – her kunne opplagt byrådet med en mer profesjonell håndtering unnlatt starte den brede prosessen, eller lagt seg på et rimeligere opplegg. I alle fall kunne prosessen ha vært avsluttet vesentlig tidligere, og dermed unnlatt å skade selskapets renommé med opptreden på generalforsamlingen, ved at selskapet i svært lang tid lå ute for salg.

Dernest - H er jo mester i å bru hemmelighold som våpen for skjule ubehagelig informasjon. Her ønsker de å forhindre at Oslos innbyggere selv skal få innsyn, og etterprøve rimeligheten i påstanden om at oppnådd pris var for lav. Dette er selvvalgt hemmelighold, for budgiver har levert bud under forventning om å oppnå tilslag, og da ville beløpets størrelse være meldepliktig til Oslo børs.

I andre sammenhenger har byrådet vært svært offensive, til og med under veis, med å informere om hva som er høyeste bud. Den 11. april i år sendte byråd Tornås ut pressemelding om at høyeste bud på Blitzhuset var på 8,1 mill. kroner, og at budgiver var Eiendom Invest Oslo AS og Alt Mulig Bygg AS. 3 måneder senere sender den samme byråden ut en ny pressemelding om at nå er høyeste bud 7,1 og Torp Åsen arkitektkontor representerer gruppen som vil kjøpe. Men Hafslund aksjene de kan man ikke informere om, da får pipa en annen lyd.

Byrådsleder Erling Lae leder et byråd som bruker selektiv hemmelighold for å hindre byens innbyggere med innsyn i helt sentrale opplysninger.

You have no rights to post comments