Privatisering, marked og konkurranse

Konkurranseutsetting av driften ved Oppsalhjemmet og hjemmetjenesten i bydelen

Så ser vi det igjen;  byrådet går på ren autopilot: konkurranseutsetting er løsning på det meste.  Sist behandlet vi konkurranseutsetting av Midtåsen sykehjem, og mange av oss stresset gang etter gang byrådet på hva vi har lært av skandalen rundt Vindern Bo- og Servicesenter. På tross av gjentatte skriftlige spørsmål fra partier i finanskomiteen kunne ikke byrådet påvise en eneste lærdom, sa jeg bl.a. da bystyret vedtok å konkurranseutsette Oppsalhjemmet.

Oslo bystyre 18. des. 2002
Ivar Johansen, SV
 
Sak 505 Konkurranseutsetting av driften ved Oppsalhjemmet og hjemmetjenesten i bydelen

Ordfører,

Så ser vi det igjen;  byrådet går på ren autopilot: konkurranseutsetting er løsning på det meste.  Sist behandlet vi konkurranseutsetting av Midtåsen sykehjem, og mange av oss stresset gang etter gang byrådet på hva vi har lært av skandalen rundt Vindern Bo- og Servicesenter. På tross av gjentatte skriftlige spørsmål fra partier i finanskomiteen kunne ikke byrådet påvise en eneste lærdom.

Nå behandler vi konkurranseutsetting av sykehjem og hjemmetjenester i bydel Østensjø, og det sies i byrådssaken at en skal bygge på de erfaringer som bydel St. Hanshaugen/Ullevål har gjort. Og da hadde det vært rimelig at byrådet – i alle fall med en setning eller to – refererte hva som eventuelt er erfaringene. Det kunne jo være at det kunne være relevant for bystyrets behandling. Men ikke et ord sier byrådet om erfaringene.

Jeg skjønner dem godt. Hovseterhjemmet, Vinderen, St.Hanshaugen er – muligens - alle gode eksempler på at konkurranseutsetting er et egnet virkemiddel for å spare penger, hvis det er målsettingen med kommunens helse- og omsorgstjenester. Men byrådet avskriver jo i denne saken at konkurranseutsetting i nåværende situasjon gir kostnadsbesparelser. Byrådet opplyser at antallet tilbydere er redusert, og prisen høyere, enn ved tidligere konkurranser. Sådan er kapitalismen. En kommer seg inn på markedet ved underprising, og så presser en prisene oppover.
Byrådet sier derfor nå at hensikten ved konkurranseutsetting på Østensjø ikke primært er kostnadsbesparelse, men å heve kvaliteten.

Kvalitetsrevisjonen for Hovseterhjemmet fortalte at driften hva gjelder kvalitet ”i liten grad avspeiler de løfter som ble beskrevet i anbudsbesvarelsen”.

Og bydel St.Hanshaugen/Ullevåls har helt entydige erfaring på at kvaliteten ikke økte ved konkurranseutsetting.

- første beboerundersøkelse etter konkurranseutsettingen viser at antallet beboere som var fornøyd var redusert fra 90 til 77 %. En dramatisk reduksjon
- Høyres leder av bydelens tilsynsutvalg sier ”krisebemanning er blitt til hverdagsbemanning”
- Flere kriseoppslag i media som bl.a. viser at selv beboere i dødsfasen ikke får tilstrekkelig omsorg
- Og det kommunale foretaket som driver virksomheten er ikke i stand til å levere forsvarlig pleie for den pris de vant anbudet på, og forventes å gå 5,1 million i underskudd i år

I en slik situasjon burde de borgerlige partier vært litt mer ydmyke. Av hensyn til pasientene som berøres.  Sagt at vi ser at her er det problemer. Tatt en time-out. Sagt: La oss stoppe opp og oppsummere, før vi går videre. Det er syke og hjelpetrengende som rammes når bystyreflertallet bare sier tut og kjør.

Fra SV side  sier vi at det er viktig at vi prøver ut alternative måter å organisere sykehjem og hjemmetjenester. Fra A og SVs side fremmer vi derfor forslag om et dristig fristillingsprosjekt i kommunal regi. Med maksimal frihet i forhold til fullmakter, budsjett, avtaleverk og forskrifter. Vi tror et slikt prosjekt i størst mulig grad vil mobilisere til endringsprosesser som kan gi kvalitativt ennå bedre tjenester. SV vil prøve. De borgerlige partier tør ikke.

You have no rights to post comments