Privatisering, marked og konkurranse

Sykehjemsetatens Fagforening: Ingen tillit til Adecco Helse

Sykehjemsetatens Fagforening: Ingen tllit til Adecco HelseNå er det nok en gang dokumentert. Avsløringene til Dagsrevyen om 80-90 timers arbeidsuke er uforsvarlig og rammer tjenestetilbudet. Dette er ikke ønsketurnus slik Adecco hevder, men rovdrift på ansatte som selvfølgelig går ut over kvaliteten på arbeidet og dermed tilbudet til beboerne på Ammerudlunden. Vi er opptatt av kvaliteten på tilbudet til de eldre som trenger oss aller mest. Det er beboerne som rammes av Ammerudlundens vaktordninger som baserer seg på midlertidig bemanning som går i vaktordninger som bryter arbeidsmiljøloven, skriver Sykehjemsetatens Fagforening i en uttalelse.


Fagforbundet har ingen tillit til Adecco Helse.

Adecco Helse har tidligere hevdet at påstander om ulovlige dobbeltvakter, ikke godkjente arbeidsplaner, soving i garasjen og overtid er løgn, seinest 4. juni 2010 i Fagbladet. De faktiske forhold samsvarer ikke med Adecco Helses uttalelser i reportasjen på Dagsrevyen 17.02

Nå er det nok en gang dokumentert. Avsløringene til Dagsrevyen om 80-90 timers arbeidsuke er uforsvarlig og rammer tjenestetilbudet. Dette er ikke ønsketurnus slik Adecco hevder, men rovdrift på ansatte som selvfølgelig går ut over kvaliteten på arbeidet og dermed tilbudet til beboerne på Ammerudlunden. Vi er opptatt av kvaliteten på tilbudet til de eldre som trenger oss aller mest. Det er beboerne som rammes av Ammerudlundens vaktordninger som baserer seg på midlertidig bemanning som går i vaktordninger som bryter arbeidsmiljøloven.

Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforening har siden publikasjonen i Fagbladet den 04.06.10 mottatt meldinger fra frustrerte ansatte om uriktige arbeidskontrakter, uoverensstemmelser vedr pensjon og direkte trusler. Adecco Helse kjører sitt eget løp, uavhengig av lov- og avtaleverk.

Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforening har brukt mye tid og ressurser på å få innpass på Ammerudlunden sykehjem for å ivareta våre medlemmer. Dette har vært en stor utfordring da Adecco Helse hele tiden har mistenkeliggjort våre hensikter og motiv. Slik Adecco Helse opptrer mener Fagforbundet de er en useriøs aktør i markedet.

Byrådet i Oslo er nå i ferd med å legge tre nye sykehjem ut på anbud. Fra både sykehjemssektoren og andre sektorer vet vi at kontraktsbrudd og lovbrudd fra private selskaper ikke får noen konsekvens hvis de lover bot og bedring. Da deltar de på nytt i anbudskonkurransen. Fagforbundet krever en stopp i konkurranseutsettinga av Oslos sykehjem og at de tilbakeføres i ordinær kommunal drift når kontraktstida utløper.

18. februar 2011

Styret i Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforening

Kommentarer   

#1 Kristin B. Bruun 18-02-2011 18:37
Adecco ser ut til å unngå voksne arbeidstakere, og svarer ikke på spørsmål om hvorfor voksne henvises til å jobbe gjennom eget firma for dem, i stedet for å få stillingsvern og vilkår som fast ansettelse gir.
#2 Bente Moe 18-02-2011 18:38
Adecco framstår ikke lenger som et seriøst og ansvarlig firma. Er det så enkelt å bryte norsk lov? Jeg håper folk tar til vettet og gir byrådet beskjed om at det er feil å sette eldre mennesker ut på anbud.
#3 Bjørn Frostestad 18-02-2011 19:16
Å jobbe 80 til 90 timer i uken kan ikke kalles for ønsketurnus eller oljeturnus. Om personalet ønsker å jobbe ønsketurnus skal dette være på grunlag av en grunnturnus. Dersom de har en oljeturnus hvor de jobber inn ,og tar ut lengre periode med fri skal de ikke jobbe mer enn 56 timer i uka. Det finns flere kommuner som har innført denne form for turnus i helse- og omsorgssektoren . Adecco må følge arbeidsmiljølov en og kontrakten de inngår med Oslo kommune i dette tilfellet. Ser ut for byråden rydder opp i dette nå. Jeg mener at politikerne må følge mer med ved tilsynsbesøk som de har innført i Oslo kommune.
#4 Åse-Kari Kobbersletten 18-02-2011 21:46
Oslo kommune har ikke mye greie på vilkår for offentlige anbud heller. De er ansvarlige for å kontrollere lovligheten til bedriftene de kjøper tjenester av.
#5 Bjørn Frostestad 18-02-2011 21:46
Nå melder byråden at det blir full gennomgang av de sykehjemmene som Adecco driver for Oslo kommune. Dette burde ha vært gjort for lenge siden. De kan se opp kontraktene når det er lovbrudd. Det er nok dårlig kvalitetsikring fra Oslo kommune sin side her.
#6 Fagforbundet Aker sykehus 18-02-2011 23:42
Fagforbundet Aker gir full støtte til våre fagforeningskam erater i Sykehjemsetaten s Fagforening, som slåss en helt riktig og viktig kamp mot privatisering av helsetjenestene i Norge. Stå på!
#7 Beate Ellingsen 19-02-2011 23:41
Dette er ikke bra. En vanlig turnus; dag/aften/helg - utgjør i gj sn 35.5 t/ u. Er det virkelig et sånt helsetilbud vi skal tilby våre eldste?
#8 Tone Hansen 21-02-2011 18:35
Selvfölgelig ikke bra, men dette er noe som også skjer i kommunal drift. Ikke la dette kun bli et spörsmål om privatisering eller ikke, men faktisk arbeidsvilkår for helse- og omsorgsarbeiden e!

You have no rights to post comments