Privatisering, marked og konkurranse

Friluftsetaten: Privatisering, uten beregninger om pris og kvalitet

Friluftsetaten: Privatisering, uten beregninger om pris og kvalitetByrådet privatisererer Friluftsetatens driftsenhet, og 100 personer blir overtallige. Høyre/Fr.p-byrådet har besluttet at kommunen selv ikke skal levere interntbud. Jeg har presset Byrådet på å besvare følgende:

- Har Byrådet i forkant foretatt beregninger som viser at Oslo kommune selv ikke kunne levere et konkurransedyktig anbud hva gjelder pris? 

-  Har Byrådet i forkant foretatt beregninger som viser at Oslo kommune selv ikke kunne levere et konkurransedyktig anbud hva gjelder kvalitet?

Svaret er pakket inn i en del ord, men det reelle svaret er: Nei, noen slike beregninger kan ikke legges fram. Mao: her er det ren ideologi - privatisering - som er grunnlaget for Byrådets beslutning.


Til: Finanskomiteen

Fra: Byråden for miljø og samferdsel

Dato: 23.02.2011


FRILUFTSETATEN - NEDLEGGELSE AV DRIFTSENHETEN

Det vises til brev av 10.02.2011 fra representanten Ivar Johansen (SV) vedrørende oppfølgingsspørsmål knyttet til avviklingen av driftsavdelingen i Friluftsetaten (tidligere Park og Idrett Oslo KF), samt mitt svar av 09.02.2011. 

Svar:

På bakgrunn av bystyremelding 1/98 ”Konkurranse og kvalitet i Oslo kommune” ble driften av Friluftsetatens parker og friområder konkurranseutsatt. Park og idrett Oslo KF ble i denne forbindelse opprettet 01.01.2005 som kommunens internbudgiver. Park og idrett Oslo KF (POI) har fra 2005 til 2008 konkurrert med andre tilbydere på skjøtsel og drift av Friluftsetatens parker og friområder.

I denne perioden har POIs driftsresultater vært slik: I 2005 hadde POI et negativt resultat etterregnskapsloven på 5 mill kr. I 2006 hadde POI et negativt resultat etter regnskapsloven på 7,7 millkr. I 2007 var det et reelt driftsresultat på -14 mill kr, og i 2008 var driftsresultatet på -25 mill kr.

På bakgrunn av de dårlige driftsresultatene og at virksomheten siden etableringen ikke oppnådde de økonomiske resultatene som er en betingelse for et foretak som skal fungere i konkurranse i markedet besluttet bystyret å legge ned det kommunale foretaket pr. 31.12.2008.

Et tilleggsmoment var at gjentatte økonomiske overføringer vil framstå som uheldig, da det kan oppfattes som konkurransevridende i markedet og i strid med EØS-reglementets artikkel 61 om offentlig støtte.

På bakgrunn av ovenstående viser jeg til at byrådet har foretatt de nødvendige vurderinger av Oslo kommune som internbudgiver i denne saken både når det gjelder pris og kvalitet. Jeg ser det ikke som formålstjenlig nok en gang å foreta en slik vurdering.

Jøran Kallmyrbyråd

Byråd

Følg Ivar Johansen på Twitter eller Facebook.

Kommentarer   

0 #1 Tore G. Bareksten 25-02-2011 12:47
Jeg mener å huske at byrådet hadde et prøveopplegg hvor noen kommuner selv skulle ta over parkoppgaver. Den gang kommenterte jeg hvor lite lønnsomt det var at hver bydel skulle kjøpe inn spesialutstyr som bare ble brukt noen få ganger i året eller skaffe seg nødvendig spisskompetanse . En konsekvens av prøveordningen var mange feil i beskjæring av trær og busker som i noen tilfeller fikk nyplantng som konsekvens
Byrådets plan var å overføre ansvar til bydelene uten at nødvendige midler fulgte med. Dermed slapp byrådet selv å ta ansvar for kutt.
Høyre og Frp viser år for år en sterk motvilje mot å arbeide med politikk slik mange av velgerne valgte dem til å gjøre. I steden forsøker man å skyve flest mulig oppgaver og ansvar over på bydeler og markedet. Det pussige er at i næringslivet ville sannsynligvis en arbeidsky ansatt som forsøkte å skyve sine egne arbeidsoppgaver over på andre kjapt fått sparken.
0 #2 Reidun Lundekvam 26-02-2011 12:14
Noe å tenke på.

Vi klager vi har det ille i Farsund, men kunne hatt det mye verre om de blå hadde prakket på oss all privatiseringen !! Synes det er ille nok som det er , de som har penger kan kjøpe tjenester og de andre må vente og vente i køen for å komme til!! Mr, og operasjoner som de som har penger betaler av egen lomme!! Har vi ikke en overklasse og en underklasse alt?? Er det slik vi vil ha det eller???

Legg til kommentar