Privatisering, marked og konkurranse

Anbud hindrer brukermedvirkning

Anbud hindrer brukermedvirkningPasientrettighetsloven er klar: "Pasient og bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Pasienten har herunder rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon.Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker. Det skal legges stor vekt på hva pasienten og brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og 3-8."

Forutsetning for meningsfull brukermedvirkning er at den berørte gis innsyn i sakens dokumenter. Men bydel Østensjø mener deler av anbudsdokumentene er taushetsbelagte, og foreldrene til en 15-årig jente med ADHD og psykiske lidelser nektes dermed innsyn i sentrale saksdokumenter som skal belyse om institusjonstilbudet hun tilbys kan anses forsvarlig. Dermed hindres brukermedvirkning.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har nå opphevet bydel Østensjøs delvise avslag på innsyn, og bydelen må dermed behandle saken på nytt. Skal brukermedvirkning ha noen mening må de pårørende selvsagt ha tilgang til relevant informasjon.

Les avgjørelsen fra Fylkesmannen (pdf)

Kommentarer   

0 #1 Haakon 28-03-2012 14:09
Det er bare å ta med brukerens behov og ønsker i utlysningen, det, Ivar.
Det offentlige MÅ bli bedre på å bestille!
0 #2 Ivar J 28-03-2012 14:19
Haakon: Jeg anbefaler deg å ta en titt på punkt 8.4 og 8.5 i denne juridiske utredningen
goo.gl/ZaanP

Da vil du se at brukeren/dens pårørende har en lovmessig rett også til å uttale seg både i tildelings- og kontraktsfasen. En forutsetning for å uttale seg er innsyn i sakens dokumenter, les: anbudet
0 #3 Haakon 28-03-2012 14:47
Linken virker ikke.
Men - la nå brukeren får uttale seg, da.
Det er det offentlige som bestiller tjenesten - om det å la bruker få uttale seg gjør at tilbyder trekker seg så er jo det greit - men det er jo bestiller som setter sammen bestillingen... .
0 #4 Ivar J 28-03-2012 15:08
Haakon: Greit for deg å si det, at brukeren skal få uttale seg. Men forutsetning for å kunne uttale seg er jo tilgang til dokumentene som viser innholdet i det behandlingstilb udet du blir tilbudt. Det Høyre-styrte Oslo nekter brukeren innsyn i dette, fordi det er anbudsdokumente r som inneholder forretningshemm eligheter.
0 #5 Haakon 28-03-2012 15:13
Det er jo forståelig at forretningshemm eligheter ikke skal ut.
Slik er det mange steder i livet, vi får i oss ting for eksempel som vi ikke vet alt om. Cola har sin ingrediens X - medisiner har sine osv.

Løsningen er : Bestiller setter seg ned med den som trenger en løsning og finner behovene - da får brukeren uttalt seg. Og så bestiller man det.
0 #6 Ivar J 28-03-2012 17:41
Haakon: men hvorvidt foreslått leveranse - anbudet til den som skal velges - er i samsvar med den hjelpetrengenes behov, der vil du avskjære den hjelpetrengdes mulighet til å uttale seg? Heldigvis etr loven bedre, for den sikrer den hjelpetrengdes rett til å uttale seg også i denne fasen.
0 #7 Haakon 28-03-2012 20:46
Jeg kan vel ikke se at noen kan pleie en paisent uten å vite hva behovene er. Uansett om eier av bedriften er offentlig eller privat. Så - behovene må jo komme frem uansett!

Spiller jo ikke noen rolle hva som står i loven, Ivar.
Så du NRK1 nyhetene nå kl 19?
Pasientene på offentlige pleiehjem blir dopet for å ikke mase på personalet. Dette er ikke unntak, men forekommer ofte.
Pasientene på offentlige pleiehjem blir utsatt for fysisk behandling, tvangsdusjet osv.

Hva sier loven om dette?
Jeg lover deg en ting : Hadde dette forekommet på private pleiehjem hadde du lagt ut i det vide og brede om hvor jævlig det er og hvordan dette er eksempler på at profittjaget fører til ulovligheter og uverdige forhold.
Og nå som dette er normalt i det offentlige... Hva skjer? Mister noen jobben? Noe som blir lagt ned?
Neida - det blir som med det ulovlige overtidsarbeide t som ble avdekket i det offentlige etter Addecco : Fy på lanken og lov å bli bedre.

Så hva er løsningen? Jo - mindre anbud. Mindre privat. Det gjør nok det offentlige tilbudet bedre!

Legg til kommentar