Privatisering, marked og konkurranse

Mer bestiller-utførermodell ble svaret, men hva var spørsmålet?

Mer bestiller-utførermodell ble svaret, men hva var spørsmålet?Konsulentfirmaet Deloitte konkluderer i en rapport for Kommunesektorens organisasjon (KS) at ekstrem bestiller-utførermodell med stykkprisfinansiering bør innføres i kommunale helse- og omsorgstjenester. Rapporten er bestilt av KS sitt Program for storbyforskning. Oppdraget var å utrede kostnader og gevinster ved bestiller-utførermodeller (BUM) innenfor helse- og omsorgstjenesten i syv storbyer og fem bydeler i Oslo. 

Konsulentrapporten svarer imidlertid ikke på spørsmålet som KS stiller. Feil i metode og tilnærming gjør anbefalingene og analysene til konsulentene i beste fall uinformerte, i verste fall til partsinnlegg for markedsstyring og konkurranseutsetting. Viktige funn i deres egen studie taler i mot deres egen konklusjon og er i realiteten argument for en tradisjonell forvaltningsmodell for disse tjenestene:

”Hovedinntrykket fra intervjuene er at incentivet til forebyggende innsats først og fremst ligger i den enkelte medarbeiders faglige stolthet, og at det oppleves som riktig å jobbe for å forebygge funksjonssvikt, framfor at modellen i seg selv har påvirkning på dette”. Dette blir imidlertid ikke framhevet verken i konklusjon eller i anbefalinger fra konsulenten. For Velferdsstatens Helene Bank har foretatt en kritisk gjennomgang av rapporten.

Les konsulentfirmaets rapport
Les Helene Banks detaljerte kritikk av rapporten
Les min tidligere kritikk av rapporten

Legg til kommentar