Privatisering, marked og konkurranse

Sykehjemsanbud: Velkommen etter, Kr.F

Sykehjemsanbud: Velkommen etter, Kr.FSikkert i 15 - 20 år har jeg i bystyret understreket at de borgerlige partiers ideologiske konkurranseregime skviser ut de ideelle organisasjoner fra å drifte sykehjem-, rus- og barnevernsinstitusjoner på oppdrag fra kommunen. Kirkens Bymisjon har f.eks. eksplisitt sagt at de verken kan eller vil stille opp i konkurranse med kommersielle aktører fordi det altfor ensidig er en konkurranse på pris og i den sammenheng taper uansett Bymisjonen fordi de har en anstendig pensjon, på linje med kommunens.

Leit synes jeg særlig det har vært at Kristelig Folkeparti har vendt det døve øret til for denne problemstilling, med den konsekvens at de ideelle organisasjoner tilstedeværelse på helse- og omsorgssektoren i Oslo kommune gradvis har blitt svekket.

Nå har endelig Kristelig Folkepartis eldrebyråd Aud Kvalbein tatt lærdom at tidligere feil: I Vårt Land i dag forteller hun at framtidig anbudsutsettelse av Rødtvet sykehjem vil være forbeholdt de ideelle organisasjoner. Gitt at det skal være anbud, som er særs lite egnet på helse- og omsorgstjenester, så er dette en klok beslutning.

Les artikkel i dagens Vårt Land (pdf)
Les Byrådets pressemelding