Privatisering, marked og konkurranse

Konkurranseutsetting: Erfaringer fra Sverige, Danmark og Storbritannia

Konkurranseutsetting: Erfaringer fra Sverige, Danmark og StorbritanniaLO oppsummerer erfaringer med konkurranseutsetting av velferdstjenesten:

"Et sentralt skille i norsk politikk er synet på konkurranseutsetting av velferdstjenester. Alle partier har vært med på konkurranseutsetting enten for å spare utgifter eller for å sikre et visst effektivitetspress i offentlig økonomi. Det er likevel ingen tvil om at høyresiden har dette som et satsingsområde. Begrunnelsen er blant annet økt valgfrihet og å bremse sysselsettingen i offentlig sektor.

Bondevik II-regjeringen hadde omfattende planer for konkurranseutsetting i staten da den gikk av. De rød-grønne reverserte flere konkrete vedtak om da de overtok regjeringsmakten i 2005, og stoppet langt på vei videre konkurranseutsetting.

Høyresiden har varslet omfattende privatisering og konkurranseutsetting hvis de igjen kommer til makten. Det dreier seg både om statlig sektor og om å legge til rette for økt konkurranseutsetting i kommunene. Her presenteres utviklingen og erfaringene fra noen land, som har gjennomført omfattende konkurranseutsetting av velferdstjenester og som demonstrerer viktige problemstillinger også for den norske debatten."

 

Les hele notatet
Og her sammenlignes LOs politikk med hva Høyre og Fr.P vil