Privatisering, marked og konkurranse

Barnevernsanbud i Oslo: Ulovlig kontraktørvirksomhet

Barnevernsanbud i Oslo: Ulovlig kontraktørvirksomhetByrådet stiller seg fortsatt passiv til ulovlig kontraktørvirksomhet i Oslo-barnevernet. Arbeidstilsynet har tidligere måttet gripe inn overfor barnevernstiltaket Ditt tiltak AS og Barnevernkompetanse AS, som begge tidligere har vunnet barnevernsanbud i Oslo kommune, og jeg regner med at Arbeidstilsynet igjen vil måtte gå inn med pålegg.

Oslo kommune, ved Utviklings- og kompetanseetaten, har nå avgjort det siste barnevernsanbudet, og følgende har vunnet avtaler med kommunen: Familiehjelp AS, Forus, Barnevern tiltaket Aida AS, Gemt AS, Plan B Sosial AS, Aktiv og Ung AS, Barnevernkompetanse AS, Aleris, Ungplan & BOI AS, Ditt tiltak AS og Løft AS. Barnevernstiltaket Ditt tiltak AS påklager kommunens avgjørelse og skriver blant annet:

"Når det gjelder personalressurser fremkommer det for flere tilbydere at de akter å benytte innleide konsulenter som tilbudt personale i oppdrag innenfor rammeavtalen. I henhold til tilbakemeldinger Ditt tiltak as har fått fra Arbeidstilsynet er dette en ulovlig praksis.
 
Vi påklager derfor tildelingen og mener at konkurransen må avlyses og gjennomføres på nytt med en presisering av krav til arbeidsforhold i tråd med arbeidsmiljøloven. Subsidiært mener vi at tilbydere som beskriver en ulovlig praksis mht bruk av underleverandører må avvises."

Les klagen fra Ditt tiltak (pdf-dokument)
Les Byrådets uttalelse av 3. desember i fjor, på spørsmål fra meg