Privatisering, marked og konkurranse

Lovstridig kontraktørvirksomhet: Byrådet tar intet ansvar

Byrådet tar ikke ansvar for et arbeidsliv med ryddige lønns- og arbeidsvilkår, og sier at det er opp til Arbeidstilsynet å avklare om ansettelsesvilkårene hos kommunens leverandører benytter en lovstridig kontraktørvirksomhet. I en klagesak vedrørende innkjøp (etter anbud) av private barnevernstjenester skriver Utviklings- og kompetanseetaten:

"UKE vil ved kontraktsoppfølgingen følge opp lønns- og arbeidsvilkår hos den enkelte leverandør. Hvis det skulle forekomme mistanke om at leverandøren ikke fyller vilkårene for å ha underleverandører vil dette bli meddelt Arbeidstilsynet som rette instans for videre behandling. Det er Arbeidstilsynet som har kompetanse til å gå inn og undersøke hvorvidt en leverandør har en plikt til å ansette fast eller kan organisere sitt arbeid gjennom bruk av underleverandører."

Som en stor, og seriøs, innkjøper burde kommunen selv selvsagt forsikre seg om at kommunens leverandører følger gjeldende lover.

Legg til kommentar