Privatisering, marked og konkurranse

Lovstridig kontraktørvirksomhet: Byrådet tar intet ansvar

Byrådet tar ikke ansvar for et arbeidsliv med ryddige lønns- og arbeidsvilkår, og sier at det er opp til Arbeidstilsynet å avklare om ansettelsesvilkårene hos kommunens leverandører benytter en lovstridig kontraktørvirksomhet. I en klagesak vedrørende innkjøp (etter anbud) av private barnevernstjenester skriver Utviklings- og kompetanseetaten:

"UKE vil ved kontraktsoppfølgingen følge opp lønns- og arbeidsvilkår hos den enkelte leverandør. Hvis det skulle forekomme mistanke om at leverandøren ikke fyller vilkårene for å ha underleverandører vil dette bli meddelt Arbeidstilsynet som rette instans for videre behandling. Det er Arbeidstilsynet som har kompetanse til å gå inn og undersøke hvorvidt en leverandør har en plikt til å ansette fast eller kan organisere sitt arbeid gjennom bruk av underleverandører."

Som en stor, og seriøs, innkjøper burde kommunen selv selvsagt forsikre seg om at kommunens leverandører følger gjeldende lover.