Privatisering, marked og konkurranse

Konkurranseutsetting av sykehjem gir dårligere kvalitet

Konkurranseutsetting av sykehjem gir dårligere kvalitet

Erfaringer fra USA viser at de store, private kjedene som driver sykehjem, kommer dårligst ut på kvalitet. Multinasjonale kjeder etablerer seg også i Norge. Vil privatisering av sykehjem føre til dårligere kvalitet også her?

En av USAs fremste eksperter på området, professor Charlene Harrington (University of California, San Francisco), har sett på dette. I motsetning til Norge har USA lang erfaring med kommersielle aktører i sykehjemsbransjen, og det finnes en omfattende forskningslitteratur om effekter av eierskapsformer. Harrington har nylig gjennomført et stort prosjekt som ser på framveksten av store kjeder og Private Equity-selskaper i sykehjemsbransjen, og hvordan dette har påvirket kvaliteten på amerikanske sykehjem.

Har de amerikanske og kanadiske erfaringene overføringsverdi til norske forhold? - Store multinasjonale kjeder står bak de fleste kommersielle sykehjemmene i Norge, forteller Anders Kvale Havig, siviløkonom og stipendiat ved NOVA. - Og prinsippet er det samme her, en kommersiell aktør driver et sykehjem og ønsker å ta ut en profitt. Derfor er erfaringene fra USA og Canada absolutt relevante i Norge.

I forbindelse med doktorgradsarbeidet har han analysert regnskapene til 21 norske sykehjem og sett på hvordan kommersielle aktører kan hente en eventuell profitt. - Analysene viser at det er vanskelig å kutte kostnader på andre områder enn lønn og pensjon, forteller Havig. Les mer nedenfor.

Kommentarer   

0 #1 Haakon 14-05-2013 09:05
Når du er så kategorisk og sammenligner med USA så må jeg nesten be deg kommentere dette fra hjemligere trakter....

www.nrk.no/.../4122564.html

Jeg kan også fortelle deg at vi ligger laaaangt etter de offentlige svenske pleiehjemmene. Der har de program for spesialtrente hunder som kommer å gir de pleietrengende varme og kos. Noe fysisk. Noe som ikke fins i Norge.

Bekjemp det private! Ikke utkonkurrere dem!
0 #2 Ivar J 14-05-2013 16:39
Haakon: Hva er det du prøver å fortelle? I Oslo kommune er jo dette innført i et flertall av Oslos kommunale sykehjem.

byradet.oslo.kommune.no/.../.. .
0 #3 Haakon 14-05-2013 20:35
Så bra!
Og så lurer jeg litt på hvorfor det er så bra på Lotte i Køben...

Legg til kommentar