Privatisering, marked og konkurranse

Bystyrets privatiseringsiver: Målfrid mistet flere hundre tusen i pensjon

Bystyrets privatiseringsiver: Målfrid mistet flere hundre tusen i pensjon

Høyre/Venstre/Kr.F-byrådets sanne ansikt: Med et pennestrek mistet hjelpepleier Målfrid Andresen ved Manglerudhjemmet sin opptjente AFP-pensjon. Hun vil tape nær hundre tusen kroner i året om hun skulle finne på å gå av med avtalefestet pensjon når arbeidsplassen blir privatisert.

Det er de ansatte som betaler regninga for høyresidens anbudsiver.

Kommentarer   

+2 #1 Stein Stugu 27-05-2013 11:06
At ansatte som privatiseres ikke får privat afp burde være enkelt å løse, i det minste i prinsippet. Fellesordningen for afp har åpnet for at arbeidsgiver i en fristilt/virkso mhetsoverdratt bedrift kan etterbetale det private bidraget til afp-tillegget (saken ble reist av Mesta). Dette vil riktignok koste nåværende (eller tidligere) arbeidsgiver 6 - 800 000 pr. person, men burde vært ivaretatt når avtalen om overdragelse finner sted. En annen sak er vel at det ofte hadde vært nok til at privatiseringen overhodet ikke lønner seg. På tross av det er det faktisk ivaretatt i en rekke tilfeller av privatisering/f ristilling, og burde være et minimumskrav også til Oslo kommune.
0 #2 Håkon 28-05-2013 18:46
Fellesskapets folkepensjon holder ikke for offentlig ansatte. De er så spesielle de at de ikke behøver å forholde seg til folkepensjonen som andre!

Legg til kommentar