Privatisering, marked og konkurranse

Funksjonshemmedes organisasjoner: Hurra for Munchavtalen

Funksjonshemmede organisasjoner: Hurra for Munchavtalen

Det er med spesiell interesse for meg at funksjonshemmedes organisasjoner jubler over Munch-/Tøyenavtalens punkt vedrørende å avvikle anbud på enkeltpersoner. Dette var et punkt jeg i forhandlingene satte mye inn på skulle komme på plass.

I en pressemelding skriver organisasjonene blant annet:

"Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede og andre funksjonshemmede er svært glade for
Munchavtalens punkt som angår våre medlemmer. Avtalen innebærer at Oslos uverdige praksis med anbud på enkeltpersoner skal  avvikles.Mange av våre medlemmer har dessuten til nå måttet kjempe unødvendige kamper mot tvungne flyttinger og plassering i kommunale dagsentrer  og boliger som er dårlig egnet  for den enkelte.
 
Det er derfor gledelig at vi nå skal få brukervalg der brukerne og deres pårørende får velge mellom kvalitetssikrede  tilbud."