Privatisering, marked og konkurranse

Konkursvaklende barnevernsanbudsvinnere

Konkursvaklende barnevernsanbudsvinnere

Sårbare barn under barnevernets omsorg trenger først og fremst forutsigbarhet, langsiktig og stabilitet. Det kan ta tid å etablere nødvendig tillit og fortrolighet mellom barnet og fagfolka som skal bistå, og da er konkurs eller leverandørskifte særs uheldig.

I barnevernsanbudskonkurranser hvor pris er en viktig faktor vil den som opptrer litt på kanten hva gjelder regnskap og regelverk komme godt ut. Men det er bekymringsfullt når anbudsfolka i kommunen i det hele tatt moralsk tør å sette et firma som dette på byens mest sårbare barn:

2009: Revisormerknad: Ulovlig utbetaling til aksjonær, daglig leder, styremedlem eller andre
2010: Revisormerknad: Skattetrekk ikke innsatt på egen konto eller fullt ut innbetalt
2010: Revisormerknad: Ulovlig utbetaling til aksjonær, daglig leder, styremedlem eller andre
2011: Revisormerknad: Årsregnskap ikke levert innen lovens frist.
Og samtidig går selskapet underskudd hvert år.

Jeg kan ikke skjønne at et slikt selskap med rimelig grunn kan oppfylle anbudskravet om at "leverandøren skal ha økonomisk kapasitet til å gjennomføre oppdraget/kontrakten." Dette er et selskap som når som helst kan gå konkurs, med de konsekvenser det har for avbrutt behandlingsopplegg for sårbare barnevernsbarn.

Joda, Oslo Byfogdembete har ikke funnet grunnlag for å gi midlertidig forføyning, men noe stabilt og godt barnevern blir det ikke av sånt.

Kommentarer   

+3 #1 Monica Lundstrøm 20-06-2013 05:39
Her bør det vel nevnes at det kun er ett privat firma dette dreier seg om! Anbudet denne gangen hadde 40% pris og 60% fag som kriterier for vurderinger. Det har derfor skjedd en endring i krav som kommer barna til gode. Det er imidlertid alltid et spennende tema å diskutere om det er en god praksis å legge barnevern på anbud!
-2 #2 Angelique Tangen 20-06-2013 07:56
Anbudsordningen på mennesker er moralsk forkastelig uansett om det gjelder barneverns barn, eller funksjonshemmed e mennesker. Likegyldig om firmaene er økonomisk solide. mennesker skal ikke legges ut på anbud. Det må vi få slutt på hvis vi vil ha et humant samfunn !
+1 #3 Martin Knutsen 20-06-2013 07:57
Jeg fatter ikke at vi ikke har råd til å hyre inn noen flinke utenlandske eksperter til å omstille systemet og 20% mer bemanning i barnevernet. Koster småpenger på budsjettet, liten investering. Samme med asylverket, gi asylantene yrkes-skole tilbud så selv om de blir sparka ut så har de lært et fag. Pluss lov til å jobbe inn 3000 i månden.
-2 #4 Jon Sandvold 20-06-2013 09:24
Minst like alvorlig er det vel at den omtalte leverandøren (Familiehjelp as) baserer tilbudet på ulovlig innleie av konsulenter. Retten behandlet også dette spørsmålet, men da med forutsetningen at dette er en mulig fremtidig regelendring. Det stemmer ikke, da praksisen allerede i dag er vurdert som ulovlig av arbeidstilsynet .
0 #5 Hans Christian Michaelsen 25-06-2013 00:13
Det er prisverdig at Plan B tok på seg belastningen med å få denne saken prøvd. Det er synd at sakens kjerne blir forkludret av en slik kjennelse, nemlig at konkurranseutse tting av denne type tjenester for det første er en uting, for det andre krever strenge kvalitetesvurde ringer av tiltakene (både økonomisk og faglig) slik at listen for å få anbudet legges høyt. Det har sårbare grupper som er mottakere av denne type hjelp, krav på. Kjennelsen viser at listen legges for lavt.

Legg til kommentar