Privatisering, marked og konkurranse

Profesjonsverdier og verdibasert språk under press fra NPM

Profesjonsverdier og verdibasert språk under press fra NPM

"Den internasjonale reformbølgen NPM har hentet tankesett fra privat management, økonomisk organisasjons- og ledelsesteori, og har fra tidlig 1990-tallet innført en ny tradisjon i norsk, offentlig forvaltning med fokus på økonomiske verdier, mens offentlig sektors legitimitet har i stor grad vært bygd på verdier som demokrati, likhet, samfunnsansvar, åpenhet og rettsikkerhet; det offentlige etos.

Vi har foretatt en kvantitativ og en kvalitativ undersøkelse ved to statlige organisasjoner, NTNU og St. Olavs hospital i Trondheim. Våre undersøkelser bekrefter teorien om at verdiene i offentlig sektor er i endring."

Slik oppsummerer Elin Røsok og Laila Øie sin mastergradsoppgave "Verdier i endring. Hvor står det offentlige etos og offentlige organisasjonsverdier i dag?"

De gir en spennende analyse, og oppgaven anbefales.

Kommentarer   

0 #1 Ola Marstein 25-06-2013 08:11
Takk til forfatterne og til Ivar Johansen som formidlet denne oppgaven via sin blogg. Interessant for oss i Norsk psykiatrisk forenings utvalg for helseøkonomi !
0 #2 Reidar Schwebs 25-06-2013 21:06
Jeg synes det var veldig bra og nyttig at du gjorde Helsetjenestaks jonen oppmerksom på oppgaven!

Legg til kommentar